RAPORTY

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi raportami; są wśród nich nie tylko sprawozdania z działalności, ale też ogólnopolskie badania na temat edukacji seksualnej w szkole i w domach, na temat realizacji zajęć WDŻ i opieki ginekologicznej.

Raporty z badań

WdŻ na dwóję.
Badanie na temat zajęć
Wychowanie do życia w rodzinie
2023

Realizacja zajęć WDŻ.
Perspektywa uczennic/uczniów
i dyrektorów/dyrektorek szkół
2016

Sprawdzian (z) WDż –
jak wygląda edukacja seksualna
w polskich szkołach
2014

Skąd wiesz?
Jak wygląda edukacja seksualna
w polskich domach
2011

Bezpieczny fotel?
Kampania na rzecz dobrej
opieki ginekologicznej
2009

Jak naprawdę wygląda
edukacja seksualna
w Polsce?
2009

Raporty roczne

Raport roczny
2021

Raport roczny
2020

Raport roczny
2019

Raport roczny
2018

Raport roczny
2017

Raport roczny
2016

Raport roczny
2015

Raport roczny
2014

Raport roczny
2013

Raporty z Wakacyjnego Telefonu Zaufania

Raport WTZ
2015

Raport WTZ
2014

Raport WTZ
2013

Raport WTZ
2012

Raport WTZ
2011

Raport WTZ
2010

Raport WTZ
2009

Raport WTZ
2008

Raport WTZ
2007