RAPORTY

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi raportami; są wśród nich nie tylko sprawozdania z działalności, ale też ogólnopolskie badania na temat edukacji seksualnej w szkole i w domach, na temat realizacji zajęć WDŻ i opieki ginekologicznej.

Raporty z badań

Realizacja zajęć WDŻ.
Perspektywa uczennic/uczniów
i dyrektorów/dyrektorek szkół
2016

Sprawdzian (z) WDż –
jak wygląda edukacja seksualna
w polskich szkołach
2014

Skąd wiesz?
Jak wygląda edukacja seksualna
w polskich domach
2011

Bezpieczny fotel?
Kampania na rzecz dobrej
opieki ginekologicznej
2009

Jak naprawdę wygląda
edukacja seksualna
w Polsce?
2009

Raporty roczne

Raport roczny
2020

Raport roczny
2019

Raport roczny
2018

Raport roczny
2017

Raport roczny
2016

Raport roczny
2015

Raport roczny
2014

Raport roczny
2013

Raporty z Wakacyjnego Telefonu Zaufania

Raport WTZ
2015

Raport WTZ
2014

Raport WTZ
2013

Raport WTZ
2012

Raport WTZ
2011

Raport WTZ
2010

Raport WTZ
2009

Raport WTZ
2008

Raport WTZ
2007