WOLONTARIAT

Nabór trwa!
Przedłużamy termin –
czekamy na Wasze zgłoszenia do 5 paźdzniernika!

Nasza Grupa jest otwarta na osoby, które mają ochotę zaangażować się i poświęcić wolny czas dla młodzieży. Ze względu na to, że większość naszych działań oraz regularne zebrania odbywają się w Warszawie, wolontariuszki_y rekrutujemy z Warszawy i bliskich okolic.

Jak wygląda wolontariat w Pontonie?

Wolontariusze i wolontariuszki Pontonu zajmują się ogólnie działalnością na rzecz rzetelnej edukacji seksualnej. Ale co to oznacza w praktyce?

Przede wszystkim każda osoba, przystępując do Pontonu, deklaruje zaangażowanie w prace grupy. Oczywiście nie trzeba być aktywną na każdym polu – żadna osoba nie jest zmuszana do aktywności, w których nie czuje się dobrze lub na które nie ma ochoty. Zachęcamy do znalezienia sobie swojego obszaru, ale też do wychodzenia ze swojej strefy komfortu i podejmowania wyzwań 🙂

Co można robić dla Pontonu?

 1. Prowadzić zajęcia w szkołach,
 2. Odpowiadać pisemnie na pytania na Forum i FB (poradnictwo),
 3. Odpowiadać na pytania na Telefonie Zaufania,
 4. Brać udział w akcjach ulicznych,
 5. Prowadzić warsztaty na festiwalach i podobnych wydarzeniach,
 6. Prowadzić stoisko Pontonu w czasie festiwali, marszów i podobnych wydarzeń,
 7. Reprezentować Ponton w mediach (udzielać wywiadów, występować radio i TV, w nagraniach i na żywo),
 8. Występować na konferencjach,
 9. Udzielać wszelkiego wsparcia organizacyjnego – koordynować wydarzenia, informowanie, promocję,
 10. Brać udział w codziennej pracy Pontonu (w regularnych spotkaniach, w dyskusjach mailowych).

Zachęcamy też do odkrywania niewymienionych powyżej obszarów działalności!

Jak się zgłosić?

Zgłoszenia przyjmujemy wyłącznie za pośrednictwem formularza na dole tej strony oraz pod tym linkiem.

Co dalej?

Zanim wolontariusz_ka zostanie dopuszczony_a do prowadzenia zajęć czy odpowiadania na maile, musi przejść proces szkoleń. 

 1. Po zaakceptowaniu nowej osoby bierze ona udział w regularnych (zazwyczaj 1-2 razy w miesiącu) zebraniach oraz udziela się w codziennej działalności Pontonu,
 2. Gdy zbierze się kilka nowych osób, organizowany jest nowy cykl szkoleń, w którym uczestniczą także dotychczasowi_e edukatorzy_rki Pontonu:
  a) szkolenie z ginekologiem_żką (antykoncepcja, profilaktyka infekcji przenoszonych drogą płciową, w tym HIV, dojrzewanie płciowe),
  b) szkolenie integracyjne (aby zintegrować dotychczasowych_we i nowych_e wolontariuszy_szki ze sobą),
 3. W miarę potrzeb odbywają się także szkolenia jednorazowe, gdy jest na nie zapotrzebowanie (z prawnikiem_czką: prawa pacjenta_tki; z seksuologiem_żką: rozpoznawanie przypadków molestowania i przemocy; trening interpersonalny; trening pedagogiczny),
 4. Po odbyciu szkoleń nowy_a wolontariusz_ka uczestniczy jako obserwator_ka w zajęciach prowadzonych w szkołach,
 5. Osoby zainteresowane dyżurami na telefonie zaufania (osoby z dłuższym stażem w grupie) uczestniczą w dyżurach telefonu jako obserwatorki_rzy,
 6. Osoby zainteresowane odpowiadaniem na forum internetowym podlegają kontroli doświadczonego moderatora, a w przypadku skomplikowanych odpowiedzi konsultują się z nim/nią;
 7. Dopiero po przejściu całej procedury wolontariusz_ka może prowadzić zajęcia lub odpowiadać na pytania.

Dlaczego wolontariat w Pontonie?

Ponton to wyjątkowa grupa, która zrzesza otwarte osoby chcące pomagać młodzieży i ułatwiać im dostęp do rzetelnej edukacji seksualnej. Jeżeli uważasz, że młode osoby mają prawo posiadać wiedzę o swoim ciele, o seksualności, antykoncepcji, o budowaniu zdrowych relacji pełnych szacunku do siebie i innych – myślimy podobnie!

Ponton to także doskonałe miejsce do rozwijania swoich zainteresowań w zakresie seksualności; uczymy się od siebie nawzajem i w ten sposób zdobywamy wiedzę nie tylko o seksie, ale też o tym, jak współtworzyć prężną, aktywną grupę wolontaryjną. Wolontariat to nie tylko dostęp do biblioteki Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny (publikacje z zakresu zdrowia reprodukcyjnego, antykoncepcji itp.); to także możliwość uczestniczenia w szkoleniach z zakresu zdrowia, antykoncepcji, seksualności, infekcji przenoszonych drogą płciową, prawnych aspektów seksualności; to również możliwość uczestnictwa w zajęciach z umiejętności miękkich, przywództwa, edukacji antydyskryminacyjnej itd.

Możesz z nami zdobyć bezcenne doświadczenie pracy w NGO, pracy z młodzieżą, uczenia młodzieży, budowania atmosfery bezpieczeństwa i zaufania, wystąpień medialnych. Najważniejsze jest jednak to, że Twoja działalność ma realny wpływ na młodzież, a przekazując im wiedzę, masz szansę poprawić ich komfort życia.

Formularz