WOLONTARIAT

Nabór jest aktualnie zamknięty.
Śledźcie nas na FB i IG, gdzie podamy informacje
o kolejnym terminie!

Nasza Grupa jest otwarta na osoby, które mają ochotę zaangażować się i poświęcić wolny czas dla młodzieży. Ze względu na to, że większość naszych działań oraz regularne zebrania odbywają się w Warszawie, wolontariuszki_y rekrutujemy z Warszawy i bliskich okolic.

Jak wygląda wolontariat w Pontonie?

Wolontariusze i wolontariuszki Pontonu zajmują się ogólnie działalnością na rzecz rzetelnej edukacji seksualnej. Ale co to oznacza w praktyce?

Przede wszystkim każda osoba, przystępując do Pontonu, deklaruje zaangażowanie w prace grupy. Oczywiście nie trzeba być aktywną na każdym polu – żadna osoba nie jest zmuszana do aktywności, w których nie czuje się dobrze lub na które nie ma ochoty. Zachęcamy do znalezienia sobie swojego obszaru, ale też do wychodzenia ze swojej strefy komfortu i podejmowania wyzwań 🙂

Co można robić dla Pontonu?

 1. Prowadzić zajęcia w szkołach,
 2. Odpowiadać pisemnie na pytania na Forum i FB (poradnictwo),
 3. Odpowiadać na pytania na Telefonie Zaufania,
 4. Brać udział w akcjach ulicznych,
 5. Prowadzić warsztaty na festiwalach i podobnych wydarzeniach,
 6. Prowadzić stoisko Pontonu w czasie festiwali, marszów i podobnych wydarzeń,
 7. Reprezentować Ponton w mediach (udzielać wywiadów, występować radio i TV, w nagraniach i na żywo),
 8. Występować na konferencjach,
 9. Udzielać wszelkiego wsparcia organizacyjnego – koordynować wydarzenia, informowanie, promocję,
 10. Brać udział w codziennej pracy Pontonu (w regularnych spotkaniach, w dyskusjach mailowych).

Zachęcamy też do odkrywania niewymienionych powyżej obszarów działalności!

Jak się zgłosić?

Zgłoszenia przyjmujemy wyłącznie za pośrednictwem formularza, który udostępnimy, gdy otworzymy nowy nabór.

Co dalej?

Zanim wolontariusz_ka zostanie dopuszczony_a do prowadzenia zajęć czy odpowiadania na maile, musi przejść proces szkoleń. 

 1. Po zaakceptowaniu nowej osoby bierze ona udział w regularnych (zazwyczaj 1-2 razy w miesiącu) zebraniach oraz udziela się w codziennej działalności Pontonu,
 2. Gdy zbierze się kilka nowych osób, organizowany jest nowy cykl szkoleń, w którym uczestniczą także dotychczasowi_e edukatorzy_rki Pontonu:
  a) szkolenie z ginekologiem_żką (antykoncepcja, profilaktyka infekcji przenoszonych drogą płciową, w tym HIV, dojrzewanie płciowe),
  b) szkolenie integracyjne (aby zintegrować dotychczasowych_we i nowych_e wolontariuszy_szki ze sobą),
 3. W miarę potrzeb odbywają się także szkolenia jednorazowe, gdy jest na nie zapotrzebowanie (z prawnikiem_czką: prawa pacjenta_tki; z seksuologiem_żką: rozpoznawanie przypadków molestowania i przemocy; trening interpersonalny; trening pedagogiczny),
 4. Po odbyciu szkoleń nowy_a wolontariusz_ka uczestniczy jako obserwator_ka w zajęciach prowadzonych w szkołach,
 5. Osoby zainteresowane dyżurami na telefonie zaufania (osoby z dłuższym stażem w grupie) uczestniczą w dyżurach telefonu jako obserwatorki_rzy,
 6. Osoby zainteresowane odpowiadaniem na forum internetowym podlegają kontroli doświadczonego moderatora, a w przypadku skomplikowanych odpowiedzi konsultują się z nim/nią;
 7. Dopiero po przejściu całej procedury wolontariusz_ka może prowadzić zajęcia lub odpowiadać na pytania.

Dlaczego wolontariat w Pontonie?

Ponton to wyjątkowa grupa, która zrzesza otwarte osoby chcące pomagać młodzieży i ułatwiać im dostęp do rzetelnej edukacji seksualnej. Jeżeli uważasz, że młode osoby mają prawo posiadać wiedzę o swoim ciele, o seksualności, antykoncepcji, o budowaniu zdrowych relacji pełnych szacunku do siebie i innych – myślimy podobnie!

Ponton to także doskonałe miejsce do rozwijania swoich zainteresowań w zakresie seksualności; uczymy się od siebie nawzajem i w ten sposób zdobywamy wiedzę nie tylko o seksie, ale też o tym, jak współtworzyć prężną, aktywną grupę wolontaryjną. Wolontariat to nie tylko dostęp do biblioteki FEDERY – Fundacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny (publikacje z zakresu zdrowia reprodukcyjnego, antykoncepcji itp.); to także możliwość uczestniczenia w szkoleniach z zakresu zdrowia, antykoncepcji, seksualności, infekcji przenoszonych drogą płciową, prawnych aspektów seksualności; to również możliwość uczestnictwa w zajęciach z umiejętności miękkich, przywództwa, edukacji antydyskryminacyjnej itd.

Możesz z nami zdobyć bezcenne doświadczenie pracy w NGO, pracy z młodzieżą, uczenia młodzieży, budowania atmosfery bezpieczeństwa i zaufania, wystąpień medialnych. Najważniejsze jest jednak to, że Twoja działalność ma realny wpływ na młodzież, a przekazując im wiedzę, masz szansę poprawić ich komfort życia.

Formularz

Gdy otworzymy nowy nabór, tu będzie formularz!