DAROWIZNY

Chcesz wesprzeć naszą walkę o rzetelną edukacją seksualną w polskich szkołach?
Zależy Ci na edukacji seksualnej dla młodzieży?
Bliskie są Ci nasz akcje uliczne, raporty i broszury edukacyjne?

Przekaż nam darowiznę!
Grupa Ponton działa na zasadzie wolontariatu.
Oznacza to, że nasze wolontariuszki i naszy wolontariusze nie pobierają wynagrodzenia za swoją pracę.
Aby móc przygotować niezbędne materiały, szkolenia, broszury itp., potrzebne są fundusze.

Każda darowizna jest dla nas niezwykle wartościowa.

Darowizny na rzecz Grupy Ponton można wpłacać na konto:

Fundacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny FEDERA
BP PKO S.A. 15 Oddział w Warszawie,
Al. Jerozolimskie 7

45 1020 1156 0000 7902 0060 3951

(IBAN: PL45102011560000790200603951)

z dopiskiem „DLA GRUPY PONTON”,

a także poprzez PayPala
(w formularzu wybierz opcję: Grupa Ponton)
Dziękujemy! ❤