STANOWISKA

Jesteśmy grupą działająca na rzecz młodzieży i rzetelnej edukacji seksualnej, dlatego też zabieramy często głos w sprawach dotyczących realizacji zajęć z WDŻ w szkołach, opieki lekarskiej dla młodych osób, kwestii LGBTQIA+, edukacji antydyskryminacyjnej, seksualnej, dostępu do wiedzy z zakresu seksualności. Poniżej przedstawiamy nasze stanowiska i komentarze do ostatnich głośnych wydarzeń związanych z wymienionymi obszarami.