My, Grupa Edukatorów Seksualnych Ponton, wyrażamy głębokie oburzenie z powodu rozpowszechniania nieprawdziwych i niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną treści w ramach rządowego programu „W stronę dojrzałości”. Program, mający w założeniu propagować wiedzę z zakresu zdrowia prokreacyjnego, szerzy tezy niepotwierdzone badaniami naukowymi oraz oparte na przekonaniach konkretnych grup religijnych i politycznych.

„W stronę dojrzałości” zakłada szkolenie tutorów prowadzących później zajęcia z młodzieżą w szkołach ponadgimnazjalnych. Szkolenie odbywa się poprzez platformę internetową programu. Jeszcze do niedawna większość filmów szkoleniowych dostępna była dla wszystkich użytkowników strony, nawet tych niezarejestrowanych.

W wykładach ekspertów, będących głównym źródłem wiedzy tutorów szkolonych na polecenie Ministerstwa Zdrowia, znajdują się niezgodne z prawdą stwierdzenia takie jak:

 • prezerwatywy zwiększają ryzyko zakażenia się chorobami i infekcjami przenoszonymi drogą płciową,
 • postkoitalne środki antykoncepcyjne (tzw. tabletka po) są środkami aborcyjnymi,
 • witaminy zwiększają odporność na zakażenia chorobami i infekcjami przenoszonymi drogą płciową,
 • łatwy dostęp do antykoncepcji m.in. zwiększa libido, liczbę nastoletnich ciąż i zakażeń HIV.

Wszystkie powyższe „informacje” (jak i wiele innych padających w wykładach szkoleniowych) są niezgodne ze stanem współczesnej nauki i stanowią próbę manipulowania zachowaniem młodzieży.

Po nagłośnieniu przez nas sytuacji i podjęciu tematu przez media, filmy szkoleniowe zostały usunięte z ogólnodostępnych platform internetowych. Zgodnie z odpowiedzią Ministerstwa Zdrowia zostaną one poddane weryfikacji merytorycznej przez ministerialnych ekspertów. Cieszy nas, że Ministerstwo Zdrowia zareagowało na upublicznione przez nas treści.

Żądamy dostępu do informacji i ustosunkowania się do poniższych kwestii:

 • Z czego wynikają rozbieżności dotyczące finansowania projektu (w oficjalnym stanowisku Ministerstwa znajdujemy informację o dofinansowaniu projektu kwotą
  1 653 940 zł, podczas gdy na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia znaleźć można ogłoszenie w którym przekazana kwota równa jest 9 655 796 zł)?
 • Kto należał do grupy recenzentów Ministerstwa Zdrowia opiniującej przeznaczone dla uczniów treści, które miały być podstawą do wyprodukowania materiałów szkoleniowych dla nauczycieli?
 • Gdzie są dostępne treści przeznaczone dla uczniów, które zaopiniowali recenzenci Ministerstwa Zdrowia? Prosimy o udostępnienie tych materiałów.
 • Kto znajdzie się w grupie eksperckiej Ministerstwa Zdrowia odpowiedzialnej za weryfikację merytoryczną filmów?
 • Czy Ministerstwo Zdrowia planuje zmianę wykonawcy projektu? A jeśli nie – czy planowane jest przydzielenie osoby nadzorującej prace nad projektem z ramienia resortu?
 • Jakie konsekwencje zostaną lub zostały wyciągnięte wobec koordynatorów projektu „W stronę dojrzałości”?
 • Gdzie będą publikowane informacje dotyczące jakości realizacji projektu?

Grupa Edukatorów Seksualnych Ponton od 16 lat działa na rzecz rzetelnej i kompleksowej edukacji seksualnej dla młodzieży. Prowadzimy Telefon Zaufania oraz poradnictwo on-line. Mamy bogate doświadczenie i aktualną wiedzę o problemach i potrzebach nastolatków. Jeśli ze strony Ministerstwa Zdrowia pojawi się taka możliwość, deklarujemy chęć wsparcia i współpracy przy koniecznym zweryfikowaniu treści w programie „W stronę dojrzałości”.

Jednocześnie podkreślamy chęć współpracy z Ministerstwem Zdrowia przy wszelkich działaniach w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego, w tym edukacji seksualnej młodzieży.

 

Wersja PDF stanowiska dostępna pod tym linkiem.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.