O PONTONIE

Jesteśmy nieformalną grupą wolontariuszek i wolontariuszy działającą przy Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny.

WIZJA

Wierzymy, że każdy człowiek ma prawo do funkcjonowania w akceptującym i różnorodnym środowisku, gdzie seksualność jest integralną i równoważną częścią życia.

MISJA

Naszą misją jest działanie z młodzieżą i na rzecz młodzieży, wspieranie jej rozwoju psychoseksualnego oraz zapewnianie jej dostępu do wiedzy i bezpiecznej przestrzeni do realizowania pełni własnego potencjału.

CO ROBIMY I DLACZEGO

Grupa Ponton działa od 2002 roku na rzecz rzetelnej edukacji seksualnej młodzieży. Określamy się jako młodzi doradcy i młode doradczynie. Obszar naszego działania to przede wszystkim edukacja seksualna oraz poradnictwo dla młodzieży w sprawach szeroko pojmowanej seksualności.

Wolontariusze i wolontariuszki Pontonu prowadzą warsztaty w szkołach, występują w mediach, publikują artykuły, raporty i recenzje. Udzielają też wsparcia online poprzez forum internetowe, media społecznościowe i telefon zaufania.

Rozmawiamy m.in. o antykoncepcji, ciele, dojrzewaniu, ciąży, seksie, kwestiach LGBTQI+, relacjach, emocjach, infekcjach przenoszonych drogą płciową, przeciwdziałaniu przemocy czy zdrowiu. Poruszamy także tematy współodpowiedzialności i asertywności, praw pacjenta i pacjentki.

Z naszego doświadczenia wynika, że młode osoby w Polsce bardzo często nie mają z kim porozmawiać o swoich wątpliwościach w zakresie relacji intymnych, własnych ciał, seksu i antykoncepcji. Dlatego też staramy się zapewnić im to, czego nie dadzą im Internet czy kolorowe pisma. Stwarzamy atmosferę bezpieczeństwa i zaufania; w czasie naszych zajęć uczniowie i uczennice są zainteresowani_e, słuchają i zadają wiele pytań, a my udzielamy im rzetelnych, neutralnych światopoglądowo odpowiedzi zgodnych z najnowszą wiedzą naukową.

Wierzymy, że rzetelna edukacja seksualna nie tylko zapobiega wielu dramatom jak infekcje przenoszone drogą płciową, niechciane ciąże czy przemoc na tle seksualnym. Sprawia też, że młodzież, która jest wyposażona w odpowiednią wiedzę, dokonuje bardziej świadomych, bezpieczniejszych wyborów w sferze własnej seksualności; staje się bardziej asertywna, potrafi rozpoznać krzywdę, szanować granice swoje i innych.