O PONTONIE

Jesteśmy nieformalną grupą wolontariuszek i wolontariuszy działającą przy Fundacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny FEDERA.

WIZJA

Wierzymy, że każdy człowiek ma prawo do funkcjonowania w akceptującym i różnorodnym środowisku, gdzie seksualność jest integralną i równoważną częścią życia.

MISJA

Naszą misją jest działanie z młodzieżą i na rzecz młodzieży, wspieranie jej rozwoju psychoseksualnego oraz zapewnianie jej dostępu do wiedzy i bezpiecznej przestrzeni do realizowania pełni własnego potencjału.

CO ROBIMY I DLACZEGO

Co robimy w Pontonie

  • prowadzimy warsztaty (w szkołach, Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapeutycznych, Domach Dziecka, fundacjach, domach kultury, teatrach, dla grup prywatnych – na zgłoszenie rodziców/opiekunów)
  • prowadzimy poradnictwo (online – mail porady@ponton.org.pl, forum, wiadomości prywatne Facebook, oraz Telefon Zaufania 22 635 93 92)
  • tworzymy treści szerzące rzetelną wiedzę (artykuły, posty, broszury,  filmiki na naszym kanale You Tube
  • prowadzimy stoiska edukacyjne na różnych wydarzeniach m.in. na  festiwalach muzycznych, kongresach, marszach równości
  • śledzimy działania prawne w kontekście dostępu do edukacji, 
  • piszemy stanowiska i apelujemy do kuratorów oświaty, rzeczników, ministrów, polityków i polityczek 
  • piszemy recenzje książek, filmów, seriali i spektakli 
  • prowadzimy badania i wydajemy raporty, jak w rzeczywistości wygląda edukacja seksualna w Polsce
  • występujemy w mediach, udzielamy eksperckich komentarzy 
  • opiniujemy treści merytoryczne – współpraca z Reckitt i Durex Polska przy projekcie Praktykanci (serial na platformie You Tube) 

O czym rozmawiamy

Rozmawiamy m.in. o dojrzewaniu, zmianach w  ciele, samoakceptacji, antykoncepcji, ciąży, kwestiach LGBTQIAP+, relacjach, emocjach, infekcjach przenoszonych drogą płciową, zdrowiu, odkrywaniu i stawianiu granic, przeciwdziałaniu przemocy. Poruszamy także tematy współodpowiedzialności i asertywności, praw pacjenckich i praw reprodukcyjnych. 

Co jest dla nas ważne

Stwarzamy atmosferę bezpieczeństwa i zaufania; w czasie naszych zajęć pracujemy metodą warsztatową, wspólnie z młodzieżą zawieramy kontrakt, w którym m.in. umawiamy się na dobrowolność, tak aby każda osoba czuła, że sama decyduje na ile angażuje się w dane ćwiczenie. Uczniowie i uczennice chętnie biorą udział w dyskusji,  są zainteresowani_e, słuchają i zadają wiele pytań, a my udzielamy im rzetelnych, neutralnych światopoglądowo odpowiedzi zgodnych z najnowszą wiedzą naukową.

Dlaczego działamy

Z naszego doświadczenia wynika, że młode osoby w Polsce bardzo często nie mają z kim porozmawiać o swoich wątpliwościach w zakresie relacji, własnych ciał, seksu i antykoncepcji. Dlatego też staramy się zapewnić im to, czego nie dadzą im Internet, szkoła czy rówieśnicy. Wiele zgłaszających się do nas osób, wspomina również o tym, że nie czują się komfortowo z zadawaniem pytań swoim rodzicom czy opiekunom. 

Wierzymy, że rzetelna edukacja psychoseksualna jest środkiem do budowania pewności siebie oraz poczucia własnej wartości, wspiera asertywną komunikację, oraz tworzenie zdrowych relacji, w których każdy ma prawo asertywnie wyrażać siebie, ale też wie, że szanowanie granic drugiej osoby, jest niezwykle ważne.Nasze działania sprawiają też, że młodzież, która jest wyposażona w odpowiednią wiedzę, dokonuje bardziej świadomych, bezpieczniejszych wyborów w sferze własnej seksualności; staje się bardziej asertywna, potrafi rozpoznać krzywdę, szanować granice swoje i innych.