WSPÓŁPRACA

Ponton jest nieformalną grupą przy Fundacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny FEDERA.

Na poziomie regionalnym Ponton należy do Astra Youth – sieci organizacji z Europy Środkowej i Wschodniej zajmujących się zdrowiem reprodukcyjnym i seksualnym młodzieży.

Inne organizacje, z którymi współpracujemy, to:

Koalicja PACT Koalicja na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej Wielka Kolacija za Równością i Wyborem
Mamy Głos Fundacja Spunk Fundacja Edukacji Społecznej FES
IFMSA – Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny EduKABE Fundacja Trans-Fuzja