Pod koniec stycznia 2020 r. na facebookowej stronie Uniwersytetu Warszawskiego pojawił się krótki klip o różnych formach dyskryminacji motywowanych homo- i transfobią. Spotkał się on z niespodziewanie dużym odzewem. W trzy dni zgromadził ponad 2 tysiące komentarzy oraz tyle samo reakcji. Niestety, pogarda, mowa nienawiści i nieprawdziwe informacje, które pojawiły się pod postem, pokazują ogromną potrzebę edukacji społeczeństwa. W tym artykule obalamy popularne mity i dostarczamy informacji o problemie dyskryminacji na tle seksualnym w Polsce.

Co oznacza skrót LGBT?

Rozwinięcie tego przewijającego się coraz częściej w mediach i debacie publicznej skrótu to: lesbijki, geje, osoby biseksualne i transpłciowe. Często używa się jego wariacji, dodając na końcu kolejne literki oznaczające osoby queer, panseksualne, interpłciowe, aseksualne itd. (LGBTQIAP+). Zwrot ten oznacza zatem po prostu grupę ludzi, która wyróżnia się inną niż heteroseksualna orientacją seksualną lub niecispłciową tożsamością. Osoby cispłciowe to takie, których identyfikacja płciowa jest zgodna z płcią nadaną im po urodzeniu na podstawie cech biologicznych. Niecispłciowe osoby są bardzo różne, najczęściej ich identyfikacja nie zgadza się z tym nadaną im tuż po urodzeniu. Dlatego nie można mówić o żadnej ideologii LGBT, ponieważ za skrótem tym nie stoją żadne przesłanki ideologiczne, a grupa ludzi. Orientacja seksualna nie ma też nic wspólnego z zaburzeniami takimi jak pedofilia czy nekrofilia.

Kim są osoby LGBT?

  • Lesbijki to osoby płci żeńskiej, które czują pociąg do innych kobiet. 
  • Geje to mężczyźni czujący pociąg do innych mężczyzn. 
  • Osoby biseksualne mogą czuć pociąg zarówno do kobiet, jak i do mężczyzn. 
  • Osoby transpłciowe to takie, których płeć nadana przy urodzeniu nie odpowiada ich tożsamości płciowej. 

Ani orientacja seksualna, ani tożsamość płciowa nie są kwestią wyboru. Ich podłoże nie zostało jeszcze w pełni poznane, ale  – podobnie jak inne cechy są uwarunkowane przede wszystkim biologicznie (hormonalnie i genetycznie). Nie można ich odziedziczyć czy też nabyć od rodziców w drodze wychowania. Seksualność osób LGBT najczęściej nie definiuje w pełni tych osób, tak samo jak seksualność osób heteroseksualnych nie definiuje w pełni kogokolwiek! Osoby LGBT, tak samo jak osoby cispłciowe, kochają, jedzą, śpią, chodzą do szkoły, do pracy.

Czy to normalne?

Jak najbardziej. Zarówno homoseksualność, jak i transpłciowość według standardów Światowej Organizacji Zdrowia nie są zaburzeniami. Każda orientacja jest tak samo naturalna i każdej osobie należy się równy szacunek.

Czy w Polsce istnieje problem homofobii i transfobii?

Wbrew często powtarzanym tezom w Polsce wciąż mamy ogromny problem z homofobią i transfobią. Według Kampanii Przeciw Homofobii w latach 2015–2016 prawie 70% osób LGBT doświadczyło jakiegoś rodzaju przemocy. Młodzież LGBT jest częściej narażona na osamotnienie i myśli samobójcze. Osoby przed 18. rokiem życia dużo częściej deklarowały też objawy depresji. Statystyki są jeszcze bardziej niepokojące w przypadku osób transpłciowych. Najczęściej stawały się one ofiarami wszelkiego rodzaju przemocy i najrzadziej mogły liczyć na wsparcie ze strony bliskich. 

Jaka przemoc spotyka osoby LGBT?

Przemoc to nie tylko pobicia i napady. Może ona przybrać dużo subtelniejsze, ale równie niebezpieczne formy. Wyzwiska, poniżanie, groźby czy używanie z premedytacją niepoprawnej formy osobowej to też rodzaj przemocy psychicznej. Ponadto zatwierdzane w kolejnych polskich powiatach i województwach uchwały ustanawiające tzw. strefy wolne od LGBT nie tylko stanowią oficjalne przyzwolenie na przemoc, ale też są krokiem w stronę ograniczenia praw mniejszości seksualnych. Takie uchwały ograniczają dostęp do informacji i edukacji antydyskryminacyjnej oraz piętnują osoby LGBT.

Gdzie można znaleźć wsparcie?

W całej Polsce funkcjonuje mnóstwo fundacji działających na rzecz mniejszości seksualnych i wiele z nich oferuje wsparcie. Jeśli jesteś w kryzysie, potrzebujesz pomocy lub po prostu rozmowy na temat orientacji czy tożsamości płciowej, możesz skorzystać z:

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *