Zakaz wchodzenia w relacje seksualne z dziećmi poniżej 15 roku życia – art. 200 § 1 kodeksu karnego (k.k.)

Prawo a wiek Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, podejmują aktywność seksualną, a wiek debiutu seksualnego może być różny. To fakt. Tymczasem polskie prawo karne uznaje, że małoletni poniżej piętnastego roku życia nie…

Gwałt – fakty i mity

Art. 197 Kodeksu Karnego §1. Kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza inną osobę do obcowania płciowego, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12. Choć nie uwzględniają tego zapisy polskiego prawa, gwałtem…
https://mega.ibxk.com.br///2016/05/17/17163419579339.jpg?w=1200&h=480&mode=crop

Homofobia i transfobia

Pod koniec stycznia 2020 r. na facebookowej stronie Uniwersytetu Warszawskiego pojawił się krótki klip o różnych formach dyskryminacji motywowanych homo- i transfobią. Spotkał się on z niespodziewanie dużym odzewem. W trzy dni zgromadził…
https://www.unh.edu/unhtoday/sites/default/files/media/dontrapecrop.png

Kultura gwałtu - fakty i mity

Czym jest kultura gwałtu? Kultura gwałtu to przekonanie, że gwałty są zjawiskiem zależnym od uważności ofiar, głównie kobiet. Powinny one rzekomo uważać na sposób ubierania się, podejmowany tryb życia, ilość wypitego alkoholu,…
https://ocdn.eu/images/pulscms/Mjg7MDA_/2760f94307e828efeb844dcfaaa70ea3.jpeg

Pigułka gwałtu

Tabletka gwałtu (inaczej pigułka gwałtu) jest to określenie substancji psychoaktywnych. Najczęściej wywołują senność oraz kilkugodzinną amnezję u osoby, której podano środek. Rozpuszczona w płynie (najczęściej alkoholu) substancja…
https://icdn3.digitaltrends.com/image/poster-for-5717314024001-720x720.jpg

Seksting

Sexting - co to jest? Seksting to forma komunikacji o charakterze erotycznym. Są to wszelkie wiadomości tekstowe (SMS-y, maile), zdjęcia lub nagrania wideo. Seksting może być między innymi metodą budowania intymności w relacji. Jest…
https://images.theconversation.com/files/222785/original/file-20180612-112602-1n6vzvh.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=926&fit=clip

Kiedy nasz_a partner_ka nas nie szanuje?

Jednym z najważniejszych elementów związku jest szacunek. Trudno nazwać relację udaną, jeżeli brakuję w niej wzajemnych uczuć, poszanowania praw i godności drugiej osoby. Nie można zbudować przyszłości bez wzajemnego szacunku i…