Fundacja Pro – Prawo do życia, pod hasłem „Stop Pedofilii” przeprowadziła akcję, której zwieńczeniem jest projekt ustawy całkowicie zakazującej edukacji seksualnej w polskich szkołach. Twórcom tej kontrowersyjnej inicjatywy udało się zebrać 250 tys. podpisów pod swoim projektem. Dla rodziców bezpieczeństwo ich dzieci jest najważniejsze, a wszelkie sygnały o zagrożeniu mobilizują ich do działania.

Osoby, których poczucie bezpieczeństwa – jedna z fundamentalnych potrzeb każdego człowieka – zostaje zaburzone, naturalnie szukają sposobu, aby je przywrócić np. wspierając osoby/inicjatywy, które rzekomo mają je chronić. Tworzy to pole do manipulacji oraz nadużyć; tak stało się w tym przypadku.

Za pomocą demagogii i niezgodnych z prawdą informacji, społeczeństwo zostało wprowadzone w błąd. Pierwsze przekłamanie mówi, iż Inicjatywa Stop Pedofilii stara się chronić dzieci przed przestępstwami na tle seksualnym, gdy w istocie zajmuje się walką z edukacją seksualną. Drugie przekłamanie dotyczy istoty edukacji seksualnej, która w interpretacji autorów projektu ustawy polega na seksualizacji młodzieży, nauce masturbacji dzieci w przedszkolach oraz dostarczaniu małoletnim antykoncepcji.

Powyższe kuriozalne treści nie mają nic wspólnego z faktycznymi celami edukacji seksualnej oraz z jej prawidłową realizacją w szkołach. Fundacji Pro udało się jednak skutecznie zafałszować istotę edukacji seksualnej; bazując na wytworzonym silnym lęku rodziców przed tak „zagrażającą” edukacją, uzyskali oni poparcie dla swojego projektu.

Ludzie straszeni edukacją seksualną oraz pracą edukatorów seksualnych uwierzyli, że odcinanie młodych ludzi od informacji z zakresu wiedzy o seksualności człowieka zapewni młodzieży ochronę przed przemocą seksualną. W rzeczywistości efekt jest wręcz przeciwny.

Właściwie prowadzona i dostosowana do wieku odbiorców edukacja seksualna przyczynia się do zwiększenia świadomości zagrożeń związanych z przemocą na tle seksualnym, również tych dotyczących zjawiska pedofilii. Odcinanie dzieci i młodzieży od wiedzy z zakresu seksualności, do której na mocy ustaleń międzynarodowych mają prawo, jest łamaniem tych praw i w istocie narażaniem dzieci na przemoc.

Grupa Edukatorów Seksualnych Ponton od 12 lat prowadzi działania na rzecz zwiększania dostępu młodzieży do edukacji seksualnej w Polsce. Pomagamy nastolatkom w ich problemach, odbierając telefony zaufania oraz odpisując na setki pytań zadawanych nam e-mailowo. Znamy realne potrzeby młodzieży i dramatyczne sytuacje, których nierzadko można byłoby uniknąć, gdyby poziom świadomości wśród nastolatków był większy. Problemy takie jak nieplanowane ciąże u młodych dziewcząt czy zakażenia chorobami przenoszonymi drogą płciową, to najbardziej oczywiste konsekwencje niedostatecznej edukacji seksualnej w polskich szkołach.

Pragniemy wyraźnie podkreślić, że właściwie prowadzona i wszechstronna edukacja seksualna to nie tylko wiedza na temat metod antykoncepcji czy ryzykownych zachowań seksualnych, ale przede wszystkim nauka dbania o własne granice, nauka świadomych wyborów oraz asertywnych zachowań w sferze seksualnej. Z doświadczeń Pontonu wiemy, że młode osoby, które nie zostały wyposażone w tego typu wiedzę i umiejętności, mają trudność z rozpoznaniem symptomów przemocy, przez co często nie potrafią zareagować na etapie, na którym jeszcze nie zostały skrzywdzone.

Informacje z zakresu profilaktyki przemocy na tle seksualnym są szczególnie ważne teraz, kiedy rzeczywistość w jakiej dojrzewa młodzież jest w tak wielkim stopniu nasycona treściami o charakterze seksualnym, kiedy łatwiej niż kiedykolwiek o dostęp do pornografii propagującej przedmiotowy i nierzadko przemocowy stosunek do kobiet i kiedy przemoc tak często rozgrywa się w sieci, niezauważana przez nikogo.

Zapewnienie młodzieży dostępu do właściwie prowadzonej edukacji seksualnej jest wyrazem odpowiedzialnego i troskliwego podejścia. Odcinanie młodych ludzi od wiedzy na temat seksualności jest jak rezygnacja z zapinania pasów w aucie, czyli świadome narażanie młodzieży na niebezpieczeństwo. Według badań prof. Izdebskiego (2011) ponad 91% Polaków i Polek popiera szkolną edukację seksualną. Kwestia czy edukacja seksualna jest w ogóle potrzebna dzieciom i młodzieży, została rozstrzygnięta na szczeblu międzynarodowym, m.in. podczas Światowej Konferencji na rzecz Ludności i Rozwoju (Kair, 1994) oraz IV Światowej Konferencji na rzecz Kobiet (Pekin, 1995). Polska uczestniczyła w obu konferencjach, a ich dokumenty końcowe przyjęła bez zastrzeżeń. Tym samym zobowiązała się do realizowania ich postanowień.

Grupa Edukatorów Seksualnych Ponton wyraża nadzieję, że demagogiczne i szkodliwe dla bezpieczeństwa młodzieży działania Inicjatywy „Stop Pedofilii” zostaną definitywnie zakończone wraz z odrzuceniem wniosku Ustawy w jutrzejszym głosowaniu.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *