Serdecznie gratulujemy Pani nominacji na stanowisko Ministra Edukacji Narodowej. Zdajemy sobie sprawę z trudności i wyzwań, jakie stają przed Panią, dlatego też życzymy wielu sukcesów, realnego, pozytywnego wpływu na stan szkolnictwa oraz owocnej współpracy z osobami i organizacjami zajmującymi się edukacją – również z naszą grupą.

Grupa Edukatorów Seksualnych Ponton przy Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny od ponad dziesięciu lat działa na rzecz neutralnej światopoglądowo i rzetelnej edukacji seksualnej w polskich szkołach. Przez ten okres staliśmy się ekspertami i ekspertkami w dziedzinie edukacji seksualnej. Większość osób będąca członkami i członkiniami naszej grupy to absolwenci i absolwentki kierunków takich jak seksuologia, psychologia, pedagogika. Jesteśmy trenerami/trenerkami, działaczami/działaczkami, nauczycielami/nauczycielkami, którzy swój wolny czas poświęcają na to, czego uczniom i uczennicom na ogół nie daje szkoła: edukację seksualną.

Jesteśmy autorami i autorkami raportów, których wyniki są zatrważające. Według raportu z 2009 roku „Jak naprawdę wygląda edukacja seksualna w polskich szkołach?” lekcje Wychowania do życia w rodzinie są zupełnie niewystarczające. Często w ogóle nie są przeprowadzane, a jeżeli już są, to informacje na nich przekazywane są tendencyjne, nierzetelne, niezgodne z wiedzą naukową, a często nawet seksistowskie czy dyskryminujące. Młodzież nie zdobywa na nich potrzebnej wiedzy, zarówno ze względu na brak odpowiednich podręczników, jak i na brak odpowiedniego wykształcenia osób mających prowadzić WDŻ.

Ponieważ częstym argumentem przeciwko wprowadzeniu rzetelnej edukacji seksualnej w szkole jest twierdzenie, że rodzice sposób wystarczający edukują swoje dzieci w tym zakresie, Grupa Ponton stworzyła na podstawie ankiet wypełnianych przez młodzież raport „Skąd wiesz? Jak wygląda edukacja seksualna w polskich domach”. Ten raport z 2011 roku pokazuje, że młodzi z domu nie wynoszą wiedzy potrzebnej do bezpiecznego, konsensualnego współżycia. Zdarza się, że rodzice straszą seksem i jego konsekwencjami, nie oferując w zamian wiedzy o tym, jak się uchronić przed przemocą lub niechcianą ciążą. Zwykle osoby dorosłe odpowiedzialne za dzieci same nie posiadają odpowiedniej wiedzy, więc przekazują młodym krzywdzące stereotypy.

To na szkole spoczywa obowiązek edukowania młodych w zakresie asertywności, anatomii, seksualności, antykoncepcji, zdrowia reprodukcyjnego, świadomego planowania rodziny, infekcji przenoszonych drogą płciową i przemocy na tle seksualnym. Zdajemy sobie sprawę z tego, że edukacja seksualna, pomimo swoich niezaprzeczalnych zalet, znajduje się pod ciągłym ostrzałem krytyki, dlatego jej wprowadzenie do szkół może się spotkać z agresywnymi reakcjami.

Niemniej, w takim wypadku decyduje dobro młodych, którym wiedza o bezpiecznym, zdrowym seksie oraz o bezpiecznych, zdrowych relacjach jest absolutnie niezbędna, co więcej, młodzi sami deklarują potrzebę uczenia się w tej sferze, jednak poza Internetem (czyli najczęściej, niestety, pornografią) nie mają żadnych źródeł i sposobności do tego. Nowe technologie, w tym Internet są również przestrzenią, w której młodzież napotyka wiele zagrożeń takich jak cyberprzemoc, seksting czy grooming. Niestety programy edukacyjne nie poruszają tych zagadnień i młodzież w zetknięciu z tymi zagrożeniami jest pozostawiona sama sobie.

Aby nakreślić sobie dokładniejszy obraz dramatycznej wręcz sytuacji młodych osób wkraczających w wiek dojrzewania, a nie posiadających nawet podstawowych informacji o swoim ciele, zapraszamy serdecznie do odwiedzin na stronie https://ponton.org.pl i zapoznania się z naszą działalnością.

Dlatego też znowu, niezmiennie i gorąco apelujemy o wprowadzenie do szkół rzetelnej, neutralnej światopoglądowo i opartej na wiedzy naukowej edukacji seksualnej. Jako osoby mające w tej dziedzinie wiedzę i doświadczenie oferujemy wsparcie i doradztwo w tej sferze. Liczymy na długą i owocną współpracę z Panią i podlegającym Pani resortem, aby sytuacja młodych ludzi w zakresie ich zdrowia reprodukcyjnego uległa zdecydowanej poprawie. Jesteśmy gotowi spotkać się z Panią Minister i osobiście przedstawić nasze rekomendacje dotyczące edukacji seksualnej.

Razem jesteśmy w stanie zdziałać wiele dobrego i wiele potrzebnego. Uczniowie i uczennice polskich szkół liczą na naszą pomoc.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *