PRZEMOC

Przemoc to umyślne działanie lub zaniechanie jednej osoby wobec drugiej. O przemocy mówimy, jeżeli ktoś wykorzystuje przewagę sił, narusza czyjeś prawa i dobra osobiste, powoduje cierpienia i szkody. Jeżeli chcesz wiedzieć, czy jesteś ofiarą przemocy – osobą doświadczającą przemocy – albo osobą stosującą przemoc – sprawcą – czytaj dalej.