Aż trudno uwierzyć… A jednak! Stało się! Grupa Ponton kończy w tym roku 18 lat! Jak ten czas szybko płynie – niemalże tak szybko i sprawnie, jak Ponton po morzu edukacji seksualnej!

Z tej okazji 7 grudnia w Przestrzeni from Facebook odbyła się wyjątkowa konferencja z okazji osiągnięcia przez Grupę Ponton pełnoletności.

Konferencja

To szczególnie ważne dla aktywistek i aktywistów, aby znaleźć czas na świętowanie; kiedy pracuje się wolontaryjnie w tak trudnym obszarze jak edukacja seksualna i prawa człowieka, bardzo łatwo o wypalenie. Dlatego też zdecydowaliśmy się zorganizować spotkanie, aby w gronie swoim i osób, którym bliska jest nasza idea, nie tylko poświętować, ale też zastanowić się nad naszą dotychczasową pracą i nad naszą przyszłością. Stąd konferencja pod tytułem „Edukacja seksualna i antydyskryminacyjna – czy coś się udało zmienić?”.

Konferencję rozpoczęła nasza koordynatorka Katarzyna Banasiak krótkim powitaniem, po którym nastąpiło przemówienie dyrektorki Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, Krystyny Kacpury.Następnie odbył sie panel historyczny poprzedzony prezentacją wspominkową zawierającą zdjęcia oraz pozdrowienia od byłych wolontariuszek. Panel poprowadziła Katarzyna Banasiak, a udział wzięły była koordynatorka Pontonu Aleksandra Józefowska oraz była wolontariuszka Pontonu Kamila Raczyńska-Chomyn, obecnie zaangażowana w wiele prokobiecych i proseksualnych inicjatyw, przede wszystkim w Dobre Ciało. Panelistki zastanawiały się, co zmieniło się w obszarze edukacji seksualnej w Polsce przez ostatnie niemal 20 lat.

Panele merytoryczne

Po przerwie odbył się panel pod tytułem „Oczekiwania i potrzeby polskiej młodzieży – źródła pozyskiwania wiedzy z zakresu edukacji seksualnej”. W panelu wzięły udział Aleksandra Józefowska jako prowadząca oraz Iwona Chmura-Rutkowska – pedagożka i socjolożka z Zakładu Socjologii Edukacji na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wiktoria Kostrzewa – wiceprzewodnicząca Młodzieżowej Rady Warszawy i działa Sejmiku Wojewódzkim, oraz Aga Berłowska – 17-letnia osoba współpracująca z inicjatywą Stop Bzdurom. Do panelu dołączyła również gościni specjalna – Anja Rubik, która zaprosiła do swojej inicjatywy #SEXEDPL wolontariuszki Grupy Ponton.

W drugim panelu pod tytułem „Pornografia a pierwsze kontakty seksulane – jej wpływ na postrzeganie ciała i relacji” udział wzięły Patrycja Wonatowska jako prowadząca oraz dr Alicja Długołęcka – pedagożka i seksuolożka oraz dr Paulina Trojanowska-Malinowska, wieloletnia wolontariuszka Pontonu.

Po przerwie lunchowej odbył się trzeci panel pod tytułem „Edukacja antydyskryminacyjna w Polsce”. Panel poprowadziła wolontariuszka nasza i Fundacji Trans-Fuzja Alina Synakiewicz; w panelu udział wzięli Stanisław Orszulak – członek zarządu Fundacji Trans-Fuzja; Alekandra Magryta – trenerka antydyskryminacyjna związana z organizacjami feministycznymi i LGBT oraz Natalia Skoczylas – działaczka antyprzemocowa z Fundacji Feminoteka.

Konferencję zakończyliśmy podsumowaniem. Uznaliśmy, że jest nadal sporo obszarów wymagających uwagi naszej lub pokrewnych grup. Chodzi głównie o wsparcie rodziców oraz nauczycieli i nauczycielek. Zdajemy sobie też sprawę, że powinniśmy w naszym przekazie skupić się bardziej na chłopcach oraz na inkluzywności. Musimy też brać pod uwagę nowe technologie, które tworzą teraz nasze środowisko, stając się nie tylko środkiem kontaktu, ale po prostu rzeczywistością, w której żyjemy.

Początki

Rozpoczęliśmy swoją działalność w roku 2002. Byliśmy wtedy nieformalną, niewielką grupką bardzo młodych wolontariuszek i wolontariuszy, którym przyświecał jeden cel: uświadamianie swoich rówieśników i rówieśniczek w zakresie seksualności. Ten cel się nie zmienił; nie zmieniła się również potrzeba. Młodzież nadal bardzo potrzebuje rzetelnej edukacji seksualnej w szkołach. A jednak zmienił się Ponton – z nieformalnej grupki młodzieży staliśmy się ekspertami i ekspertkami w swojej dziedzinie; odwiedziliśmy dziesiątki szkół, zorganizowaliśmy setki warsztatów, przeprowadziliśmy niezliczoną ilość rozmów – telefonicznych, mailowych, SMS-owych, internetowych, bezpośrednich; pomogliśmy i nadal pomagamy rozwiewać wątpliwości, wspieramy, słuchamy, doradzamy. Uczestniczymy w konferencjach, zajmujemy się rzecznictwem, szerzymy ideę neutralnej światopoglądowo, rzetelnej i opartej na nauce edukacji seksualnej. Uczymy i kształcimy – siebie oraz innych.

Podziękowania

Konferencja organizowana przy współpracy i wsparciu Fundacji im. Róży Luksemburg, której serdecznie dziękujemy. To właśnie dzięki Fundacji oraz Przestrzeni from Facebook nasza konferencja odbyła się w komfortowych warunkach. Ponadto dziękujemy magazynowi G’rls Room za matronat oraz, oczywiście, Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, która jest naszą organizacją-matką. Dziękujemy także Karolinie Jackowskiej za zdjęcia. Chcemy też serdecznie podziękować wszystkim osobom, które przyszły – w tym zwłaszcza panelistkom i panelistom – lub przyjść chciały; to dzięki Wam konferencja była owocna!

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *