Warszawa, dnia 4 stycznia 2011 r.

Szanowna Pani Katarzyna Hall
Minister Edukacji Narodowej

Szanowna Pani Minister,

Grupa Edukatorów Seksualnych Ponton zapoznała się z treścią Sprawozdania Rady Ministrów z wykonania oraz o skutkach stosowania w roku 2009 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. W Rozdziale IV znaleźliśmy informację, że współpracujemy z Ministerstwem Edukacji Narodowej na rzecz upowszechniania edukacji seksualnej dzieci i młodzieży w polskich szkołach. Przyjęliśmy tę informację z dużym zaskoczeniem, ponieważ Grupa Ponton od lat ubiega się o wsparcie MEN-u dla swoich działań, niestety, bez pozytywnego odzewu ze strony Ministerstwa. Ponton jest częścią zawiązanego 20 stycznia 2009r. Porozumienia na rzecz upowszechniania edukacji seksualnej dzieci i młodzieży w polskich szkołach i w ramach tego Porozumienia współpracuje z różnymi organizacjami pozarządowymi na rzecz edukacji seksualnej.

Grupa Ponton od ośmiu lat prowadzi tzw. rówieśniczą edukację seksualną. Docieramy do młodzieży podczas akcji ulicznych, zajęć w szkołach, poprzez telefon zaufania i forum poradnicze na stronie internetowej. Wielokrotnie kontaktowaliśmy się z MEN-em w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat stanu realizacji przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie, gdyż dochodziły do nas sygnały, że uczniowie nie mają takich zajęć lub są one prowadzone przez osoby niekompetentne, a przekazywane informacje nie są zgodne z aktualną wiedzą medyczną i psychologiczną.

W związku z brakiem szczegółowych informacji w 2009 r. przeprowadziliśmy własną kampanię zbierania e-maili od młodych ludzi, której efektem był raport „Jak naprawdę wygląda edukacja seksualna w polskich szkołach”. Stworzone na podstawie ponad 600 listów opracowanie zostało 4 marca 2010 r. przesłane do Pani Minister z prośbą o ustosunkowanie się do doświadczeń i postulatów, które młodzi ludzie przekazali Ministerstwu za naszym pośrednictwem. Prośbę ponowiliśmy w wysłanym 1 grudnia 2010 r. wspólnie z międzynarodową organizacją Astra Youth liście z okazji Dnia AIDS. Niestety, do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi na raport, w którym młodzież apeluje o wprowadzenie rzetelnej, zgodnej z wiedzą naukową edukacji seksualnej w każdej polskiej szkole.

Misją Pontonu jest dostarczanie nastolatkom wiedzy na temat szeroko pojętej seksualności i tym samym przyczynianie się do zmniejszenia liczby ryzykownych zachowań seksualnych oraz nieplanowanych ciąż. Od pięciu lat dzięki grantom i pomocy prywatnych sponsorów prowadzimy telefon zaufania dla młodzieży. Na podstawie tych dyżurów co roku powstają raporty zawierające dramatyczne i wstrząsające historie, takie jak ciąże 14-latek, przemoc seksualna między rówieśnikami, prostytucja nieletnich itp. Ogrom problemów, z jakimi boryka się młodzież, przerasta możliwości niesienia pomocy tak małej grupy wolontariuszy. W ciągu wielu lat naszej działalności udało nam się raz doprowadzić do spotkania z przedstawicielem MEN-u. Podczas jedynego jak dotąd spotkania z ówczesnym wiceministrem Zbigniewem Marciniakiem zaproponowaliśmy, by Ministerstwo stworzyło ogólnopolski telefon zaufania dla dzieci i młodzieży dedykowany edukacji seksualnej. Takie doraźne rozwiązanie pozwoliłoby zmniejszyć katastrofalne skutki braku rzetelnej edukacji seksualnej w polskich szkołach. Usłyszeliśmy, że nie ma środków na wsparcie tego typu inicjatywy. Nie został nawiązany żaden rodzaj współpracy, a Grupie Ponton nie zostało zaproponowane żadne wsparcie.

W świetle przytoczonych powyżej faktów, a zwłaszcza wobec braku jakiejkolwiek odpowiedzi na przesłany przez Ponton raport „Jak naprawdę wygląda edukacja seksualna w polskich szkołach”, jesteśmy oburzeni podaną w rządowym raporcie informacją, że Ponton współpracuje z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, że ze swojej strony jesteśmy otwarci na współpracę, ale opierającą się na konkretnych działaniach.

W związku z powyższym oczekujemy od Pani Minister wyjaśnienia, co MEN rozumie przez „współpracę na rzecz upowszechniania edukacji seksualnej dzieci i młodzieży w polskich szkołach” oraz zwracamy się kolejny raz z prośbą o ustosunkowanie się do rekomendacji sporządzonych na podstawie setek listów młodych uczniów i uczennic z polskich szkół. Ponawiamy także apel o lepsze monitorowanie sposobu prowadzenia zajęć WDŻ i umożliwienie każdemu uczniowi i uczennicy uzyskania informacji i umiejętności niezbędnych do odpowiedzialnego wejścia w dorosłe życie.

Z wyrazami szacunku

Edukatorzy i Edukatorki
Grupy Ponton

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *