Zajęcia odpłatne

Zajęcia prowadzone przez Ponton w szkołach publicznych mają charakter wolontaryjny i nieodpłatny. Jednak zdajemy sobie jednak sprawę z tego, że istnieje zapotrzebowanie na zajęcia z edukacji seksualnej w szkołach niepublicznych, a także dla osób w placówkach w publicznych, które nie są standardowo obejmowane przez Grupę Ponton, np. dzieci w wieku do lat 12., osoby z dysfunkcjami intelektualnymi, osoby z niepełnosprawnościami. Czasem również potrzebne są zajęcia z wąskiego, specjalistycznego zakresu.

Dlatego też Grupa Ponton poleca współpracę z poniższymi trenerami i trenerkami; niekiedy są to osoby będące jednocześnie wieloletnimi wolontariuszkami Grupy Ponton, które realizują zajęcia z szeroko rozumianej edukacji seksualnej dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli we własnym zakresie.

Należy pamiętać, że trenerki z rekomendacją Pontonu przeprowadzają zajęcia nie jako Ponton, ale jako osoby prywatne/firma. Można się do nich zgłaszać, gdy:

 • zajęcia mają być przeprowadzone poza Warszawą,
 • zajęcia mają być przeprowadzone w placówce, która nie jest szkołą państwową,
 • osoby uczestniczące w zajęciach nie są standardowo obejmowane działaniami Grupy Ponton (np. wiek poniżej 12 lat),
 • osoba zgłaszająca się chce razem z trenerką ustalić zakres tematyczny zajęć.

Zapraszamy do kontaktu z trenerkami oferującymi odpłatne zajęcia!

Imię i nazwisko Kontakt Zakres działalności
Aleksandra Józefowska aleksandra.jozefowska@gmail.com
 • Młodzież od 13. r. ż.
 • Dorośli
 • Kadra pedagogiczna
 • Rodzice/opiekunowie
Patrycja Wonatowska patrycja.wonatowska@gmail.com
 • Dzieci od 6. klasy szkoły podstawowej
 • Dorośli
 • Kadra pedagogiczna
 • Rodzice/opiekunowie
Alina Synakiewicz alina.synakiewicz@gmail.com
 • Młodzież od 13. r. ż.
 • Dorośli (także z grup defaworyzowanych np. osoby osadzone, bezdomne),
 • Kadra pedagogiczna
 • Rodzice i opiekunowie
 • Specjaliści pracujący z dziećmi i młodzieżą
Paulina Trojanowska-Malinowska paulina.trojanowska@wp.pl
 • Dzieci od 10. r. ż.
 • Dorośli
 • Kadra pedagogiczna
 • Rodzice/opiekunowie
Agata Kozłowska agata.beata.kozlowska@gmail.com
 • Dzieci i młodzież od 1. klasy szkoły podstawowej
 • Kadra pedagogiczna
 • Rodzice/opiekunowie
Finka Heynemann finka@ponton.org.pl
 • Dzieci od 10 r. ż.
 • Dzieci i młodzież ze szkół niepublicznych
 • Kadra pedagogiczna
 • Zajęcia po angielsku lub niemiecku