Warsztaty poza szkołą

Główna działalność Grupy Ponton to prowadzenie zajęć z edukacji seksualnej w różnych placówkach na terenie Warszawy i okolic. Robimy to od 2002 roku; w tym czasie zdarzały się okresy, gdy zgłoszeń ze szkół było mnóstwo, oraz takie, gdy z powodu nastrojów politycznych szkoły zgłaszają się mniej chętnie.

Niezależnie od tego zapotrzebowanie na zajęcia pozostaje niezmiennie ogromne; wiedzą o tym rodzice, którzy popierają naszą działalność i chcą naszych odwiedzin w szkole swoich dzieci, ale z różnych względów nie zawsze udaje im się pomysł wprowadzić w życie.

Dlatego też chcemy wyjść naprzeciw oczekiwaniom i oferujemy również zajęcia dla zorganizowanych grup poza murami szkoły.

UWAGA! Zanim zadzwonisz lub wyślesz formularz, zapoznaj się z zasadami i warunkami prowadzenia przez Ponton zajęć pozaszkolnych.

Zorganizuj zajęcia z Pontonem

Dla kogo można zorganizować zajęcia?

Prowadzimy zajęcia wolontaryjne dla młodzieży w wieku od 13 do 18 lat. Zakładamy, że najczęściej pozaszkolne zajęcia będą organizować rodzice dla swoich dzieci oraz ich kolegów i koleżanek, przyjaciół i przyjaciółek, być może również z tej samej klasy lub szkoły, ale z różnych względów – poza szkołą, prywatnie.

Aby zaprosić Ponton na spotkanie, należy zebrać grupę przynajmniej 15 chętnych do uczestnictwa osób, w zbliżonym wieku.

Mimo licznych zapytań nie prowadzimy zajęć dla młodszych dzieci. Nasze lekcje skierowane są do nastolatków i nastolatek. Zdajemy sobie sprawę, że są sytuacje, kiedy takie zajęcia potrzebne są również dla osób w niższych klasach szkoły podstawowej, jednak Grupa Ponton nie ma możliwości, aby objąć swoimi działaniami jeszcze jedną grupę wiekową.

Gdzie odbywają się zajęcia?

Do przeprowadzenia spotkania potrzebujemy pomieszczenia, w którym zmieści się około 20 osób. Pomieszczenie powinno być wystarczająco ciche, aby było można prowadzić swobodną dyskusję, oraz oddzielone od innych przestrzeni, aby zapewnić komfort uczestnikom i uczestniczkom. Zorganizowanie pomieszczenia leży w gestii osób zapraszających*.

Prosimy o zapewnienie flipcharta (ew. kartonowych arkuszy dużego formatu) i flamastrów. Prosimy też o wcześniejsze powielenie materiałów do pracy z młodzieżą (kserówki dla każdej uczestniczącej osoby).

Prowadzimy zajęcia na terenie Warszawy i bliskich okolic. Ponieważ pracujemy wolontaryjnie, a grupa liczy do 30 osób, nasze możliwości są mocno ograniczone. Nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na zapotrzebowanie wszystkich. Osoby pracujące nieodpłatnie w Pontonie mieszkają, studiują lub pracują w Warszawie i tylko tutaj są w stanie godzić wolontariat ze swoimi codziennymi obowiązkami. Zachęcamy do zapoznania się z podobnymi do Pontonu organizacjami w innych regionach Polski.

* Jeżeli nie mają Państwo możliwości zorganizowania przestrzeni – poprosimy o kontakt.

Kiedy odbywają się zajęcia?

Nasi wolontariusze i nasze wolontariuszki poświęcają na prowadzenie zajęć swój wolny czas, termin spotkania jest zatem zależny od naszej dyspozycyjności i będzie ustalany indywidualnie. Przewidujemy pozaszkolne spotkania w godzinach popołudniowych, a także w weekendy.

Kto prowadzi zajęcia?

Zajęcia prowadzone są zwykle przez dwie osoby, najczęściej są to dwie edukatorki (w Pontonie jest znaczna przewaga dziewczyn). Nasze edukatorki studiują lub ukończyły już kierunki takie jak psychologia, medycyna, pedagogika; po dołączeniu do Grupy Ponton uczestniczyły w szkoleniach prowadzonych przez specjalistów: ginekologów i ginekolożki, psychologów i psycholożki, trenerów i trenerki umiejętności psychospołecznych etc. Najczęściej zajęcia prowadzą osoby młode, które nie ukończyły 25. r.ż. gdyż zależy nam na tzw. „edukacji rówieśniczej”, w której osoby przychodzące do szkół mają dobry kontakt z młodzieżą, ponieważ nie dzieli ich duża różnica wieku.

Często jedną z osób prowadzących jest edukatorka starsza wiekiem i stażem wolontariatu w Pontonie, a druga to osoba o mniejszym doświadczeniu. Taka para prowadzących doskonale się uzupełnia i sprawdza w pracy z młodzieżą. Podczas zajęć może być dodatkowo obecna nowy_a wolontariusz_ka grupy, który_a przygotowuje się do prowadzenia lekcji poprzez obserwację.

Jaki jest przebieg zajęć?

Pozaszkolne spotkanie w swojej formie przypomina nasze standardowe zajęcia w szkole, chociaż będzie ono prowadzone poza murami szkoły.

Spotkanie trwa około 150 minut (trzy godziny lekcyjne + przerwy)

Nie dzielimy grup według płci; spotkania prowadzone są jednocześnie dla dziewcząt i chłopców, gdyż wychodzimy z założenia, że warto, aby młodzież wiedziała jak najwięcej o sobie nawzajem. Bliska jest nam również idea partnerstwa i współodpowiedzialności za decyzje podejmowane w sferze związanej z seksualnością.

Zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi młodzież i mają charakter warsztatowy. Młodzież na początku ustala z prowadzącymi kontrakt, a podczas spotkania pracuje m.in. w grupach, metodą burzy mózgów, dyskusji.

Zajęcia Pontonu odbywają się bez udziału osób trzecich. Ich zaletą jest to, że prowadzone są przez osoby z zewnątrz, które na co dzień nie pracują z daną grupą i  nie znają uczestników i uczestniczek. Na takim spotkaniu nastolatki mają szansę poczuć się swobodnie, otworzyć się, dyskutować, zadawać pytania w sposób o wiele bardziej spontaniczny i nieskrępowany niż w obecności np. wychowawcy czy rodziców.

Jaki jest program zajęć?

W trakcie zajęć poruszane zostają następujące zagadnienia: „pierwszy raz”, czyli bezpieczna inicjacja seksualna z naciskiem na asertywność i umiejętność wyznaczania własnych granic; prawa seksualne człowieka (w kontekście ochrony przed presją rówieśniczą na uprawianie seksu); prawa człowieka; prawa pacjenckie; elementy edukacji antydyskryminacyjnej; profilaktyka HIV/AIDS i innych STI/STD; wszystkie znane metody antykoncepcji – zarówno hormonalne jak i naturalne metody planowania rodziny akceptowane przez Kościół Katolicki.

Zorganizowaliście grupę? Zaproście nas!