26 września po raz pierwszy obchodzimy Światowy Dzień Antykoncepcji. W tym roku dedykowany jest on bezpośrednio młodym ludziom na całym świecie, którzy dążą do zdobycia dobrego wykształcenia i realizowania zawodowych aspiracji. Światowy Dzień Antykoncepcji jest odpowiedzią na stale rosnące zapotrzebowanie w zakresie informowania o dostępnych metodach antykoncepcyjnych i doradztwa w zakresie kontroli płodności, które pozwolą na uniknięcie wielu dramatów, nieplanowanych ciąż i aborcji.

Inicjatorami kampani są: Europejskie Towarzystwo Antykoncepcji (ESC), Marie Stopes International (MSI), Centro Latinamerico para la Salud de la Mujer (CELSAM) oraz Asia Pacific Council on Contraception (APCOC). Polską edycję wspierają: Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, Grupa Edukatorów Seksualnych Ponton i Bayer Schering Pharma.

Zapraszamy do śledzenia informacji na temat obchodów na stronie http://poland.your-life.com.

Na tej stronie możecie wziąć udział w ankiecie na temat antykoncepcji, życia seksualnego i edukacji seksualnej (anonimowa, ale można opcjonalnie podać dane, aby wygrać nagrodę). Po wybraniu kraju ankieta jest w języku polskim.

Światowy Dzień Antykoncepcji w Polsce

Z okazji Światowego Dnia Antykoncepcji odbyła się debata „Młodzież i odpowiedzialne podejście do spraw życia seksualnego”. Grupę Ponton reprezentowała Anka Grzywacz, która mówiła o działalności grupy Ponton i edukacji seksualnej w Polsce. W panelu udział wzięli również pani poseł Izabela Jaruga Nowacka, pani Beata Balińska z UNDP, profesor Zbigniew Izdebski, doktor Medard Lech z Europejskiego Towarzystwa Antykoncepcji i profesor Romuald Dębski.

29 września odbyło się uroczyste podsumowanie akcji. Wykład podsumowujący wygłosił profesor Zbigniew Izdebski.

Edukatorka seksualna Grupy Ponton, Anka Grzywacz, wzięła udział w zastępstwie koordynatorki grupy Oli Józefowskiej w konferencji naukowej “Więzi-Więzy”, poświęconej edukacji i profilaktyce.
Anka wygłosiła wykład na temat O co młodzi pytają – edukacja rówieśnicza w Polsce na przykładzie działalności grupy edukatorów seksualnych Ponton.

W konferencji udział wzięli również m.in. seksuolożka dr Alicja Długołęcka, współautorka podręcznika “Edukacja seksualna”; seksuolog Wiesław Sokoluk; dr hab. Anna Giza-Poleszczuk z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawski i dr n. med. Maria Gańczak z Zakładu Higieny, Epidemiologii i Zdrowia Publicznego przy Pomorskiej Akademii Medycznej.

Grupa Edukatorów Seksualnych Ponton i Astra Youth przeprowadziły dziś pod Metrem Centrum w Warszawie akcję uliczną pod hasłem:

Z GUMKĄ W PIÓRNIKU, CZYLI EDUKACJA SEKSUALNA DO SZKÓŁ!

Przeprowadziliśmy lekcję edukacji seksualnej, rozdawaliśmy materiały informacyjne związanych ze zdrowiem, prezerwatywy i gadżety związane z prewencją HIV/AIDS oraz zbieraliśmy podpisy pod petycją o upowszechnienie edukacji seksualnej w polskich szkołach.