ZAJĘCIA GRUPY PONTON W SZKOŁACH

Grupa Ponton od ponad 15 lat prowadzi zajęcia z edukacji seksualnej w różnych placówkach na terenie Warszawy i okolic.

Nasze lekcje realizujemy na poziomie klas 7-8 szkoły podstawowej oraz wszystkich klas szkoły średniej. Jesteśmy grupą wolontariuszek i wolontariuszy; prowadzimy zajęcia w miarę możliwości czasowych, dlatego czasami trzeba dłużej poczekać na odpowiedź i lekcje.

Aby zaprosić Ponton do swojej szkoły, należy wypełnić formularz lub skontaktować się z nami telefonicznie bądź mailowo.

UWAGA! Zanim zadzwonisz lub wyślesz formularz, zapoznaj się z zasadami i warunkami prowadzenia przez Ponton zajęć w szkołach.

Zasady prowadzenia zajęć

Do kogo skierowane są zajęcia?

Prowadzimy zajęcia wolontaryjne dla młodzieży z klas 7-8 szkół podstawowych oraz ze szkół ponadgimnazjalnych (publicznych). Po uzgodnieniu szczegółów podejmujemy również współpracę z innymi placówkami takimi jak domy dziecka, świetlice, ogniska wychowawcze, ochotnicze hufce pracy etc.

Mimo licznych zapytań nie prowadzimy zajęć w niższych klasach szkół podstawowych. Nasze lekcje skierowane są do nastolatków i nastolatek. Zdajemy sobie sprawę, że są sytuacje, kiedy takie zajęcia potrzebne są również w szkole podstawowej, jednak Grupa Ponton nie ma możliwości, aby objąć swoimi działaniami jeszcze jedną grupę wiekową.

Kto prowadzi zajęcia?

Zajęcia prowadzone są zwykle przez dwie osoby, najczęściej są to dwie edukatorki (w Pontonie jest znaczna przewaga dziewczyn). Nasze edukatorki studiują lub ukończyły już kierunki takie jak psychologia, medycyna, pedagogika; po dołączeniu do Grupy Ponton uczestniczyły w szkoleniach prowadzonych przez specjalistów: ginekologów i ginekolożki, psychologów i psycholożki, trenerów i trenerki umiejętności psychospołecznych etc. Najczęściej zajęcia prowadzą osoby młode, które nie ukończyły 25. r.ż. gdyż zależy nam na tzw. „edukacji rówieśniczej”, w której osoby przychodzące do szkół mają dobry kontakt z młodzieżą, ponieważ nie dzieli ich duża różnica wieku.

Często jedną z osób prowadzących jest edukatorka starsza wiekiem i stażem wolontariatu w Pontonie, a druga to osoba o mniejszym doświadczeniu. Taka para prowadzących doskonale się uzupełnia i sprawdza w pracy z młodzieżą. Podczas zajęć może być dodatkowo obecna nowy_a wolontariusz_ka grupy, który_a przygotowuje się do prowadzenia lekcji poprzez obserwację.

Jaka jest organizacja zajęć?

Zajęcia dla placówek publicznych na terenie Warszawy i bliskich okolic są bezpłatne, prowadzone przez edukatorów_ki w ramach wolontariatu.

Zajęcia trwają trzy godziny lekcyjne dla jednej klasy.

Nie dzielimy grup według płci; spotkania prowadzone są jednocześnie dla dziewcząt i chłopców, gdyż wychodzimy z założenia, że warto, aby młodzież wiedziała jak najwięcej o sobie nawzajem. Bliska jest nam również idea partnerstwa i współodpowiedzialności za decyzje podejmowane w sferze związanej z seksualnością.

Zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi młodzież i mają charakter warsztatowy. Młodzież na początku ustala z prowadzącymi kontrakt, a podczas spotkania pracuje m.in. w grupach, metodą burzy mózgów, dyskusji.

Zajęcia Pontonu odbywają się bez udziału osoby reprezentującej szkołę. Nie zapraszamy na lekcję pedagogów_żek, nauczycieli_ek. Zajęcia mają charakter alternatywy bądź uzupełnienia dla realizowanego w szkole programu WDŻ i ich zaletą jest to, że prowadzone są przez osoby z zewnątrz, które na co dzień nie pracują w danej placówce, nie znają uczniów i uczennic, nie wystawiają ocen. Na takim spotkaniu nastolatki mają szansę poczuć się swobodnie, otworzyć się, dyskutować, zadawać pytania w sposób o wiele bardziej spontaniczny i nieskrępowany niż w obecności np. wychowawcy.

Przed rozpoczęciem współpracy ze szkołą program zajęć jest szczegółowo omawiany z osobą zamawiającą zajęcia (zwykle zgłasza się do nas pedagog_żka lub wychowawca, czasem osobiście dyrekcja placówki). Osoba zamawiająca ma obowiązek poinformować dyrekcję i rodziców o programie zajęć, a jeśli rodzice danego ucznia lub uczennicy nie wyrażają zgody na udział dziecka w zajęciach, zebrać takie oświadczenia na piśmie.

Po zajęciach młodzież wypełnia anonimowe ankiety ewaluacyjne, które osoby prowadzące zajęcia mogą udostępnić do wglądu zainteresowanym z kadry szkolnej.

Zajęcia są nieodpłatne, ale szkoła, która zaprasza edukatorów_ki, proszona jest o zapewnienie na lekcje flipcharta (ew. kartonowych arkuszy dużego formatu) i flamastrów. Jeśli szkoła nie dysponuje flipchartem, prosimy o przygotowanie papieru pakowego lub np. plakatów do wykorzystania na odwrocie. Szkoła powinna też zapewnić możliwość powielenia materiałów do pracy z młodzieżą w trakcie warsztatu (zwłaszcza jeżeli w danej placówce prowadzone są zajęcia dla kilku klas).

Jaki jest program zajęć?

W trakcie 135 minut zajęć poruszane zostają następujące zagadnienia: „pierwszy raz”, czyli bezpieczna inicjacja seksualna z naciskiem na asertywność i umiejętność wyznaczania własnych granic; prawa seksualne człowieka (w kontekście ochrony przed presją rówieśniczą na uprawianie seksu); elementy edukacji antydyskryminacyjnej; profilaktyka HIV/AIDS oraz antykoncepcja.

W trakcie zajęć omawiane są wszystkie znane metody antykoncepcji – zarówno hormonalne jak i naturalne metody planowania rodziny akceptowane przez Kościół Katolicki.

Czy Ponton prowadzi zajęcia w innych miastach Polski?

Podstawą działalności Grupy Ponton jest praca na rzecz młodzieży i z młodzieżą. Ponieważ pracujemy wolontaryjnie, a grupa liczy do 30 osób, nasze możliwości są mocno ograniczone. Nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na zapotrzebowanie wszystkich. Osoby pracujące nieodpłatnie w Pontonie mieszkają, studiują lub pracują w Warszawie i tylko tutaj są w stanie godzić wolontariat ze swoimi codziennymi obowiązkami. Zachęcamy do zapoznania się z podobnymi do Pontonu organizacjami w innych regionach Polski.

Czy możliwe jest zorganizowanie szkolenia dla osób dorosłych (rady pedagogicznej, rodziców)?

Osoby, które miałyby podjąć się pracy z dorosłymi lub przygotować program dłuższy niż dwie godziny, powinny mieć wyższe kompetencje i więcej doświadczenia w pracy w obszarze ludzkiej seksualności. W Pontonie są osoby, które poza wolontariatem w Grupie zawodowo zajmują się seksuologią, psychologią, edukacją seksualną, treningiem kompetencji miękkich etc. Istnieje zatem możliwość przekazania kontaktu do konkretnego trenera lub konkretnej trenerki, który_a przyjmie odpłatne zlecenie (np. wyjazdowe) i wykona je na indywidualnie (poza Pontonem) uzgodnionych warunkach.

Zaproś Ponton do szkoły!