Seksualizacja jest wtedy, gdy bycie „sexy” liczy się bardziej niż to, jaka/jaki jesteś, jakie masz potrzeby i osiągnięcia. To szkodliwe zjawisko, ponieważ traktuje Ciebie jak „coś”, a nie „kogoś”.

Ludzie oczekują od Ciebie różnych rzeczy; niektóre z tych wymagań mogą dotyczyć tego, jak wyglądasz. Możesz próbować sprostać tym często wygórowanym wymaganiom. Ciągle się kontrolować, być wciąż na diecie, nieustannie ćwiczyć, a nawet naginać prawdę o sobie, przerabiając swoje zdjęcia za pomocą photoshopa i innych aplikacji. Wszystko po to, by inni Cię zauważyli i powiedzieli coś miłego. Ale czy chcesz, aby tak wiele zależało od Twojego wyglądu? Czy chcesz, aby opinie na temat Twojego ciała były tak ważne w Twoim życiu? Czy chcesz na nich budować poczucie swojej wartości?

Głównym celem kampanii “Seksualizacja – nie zmieniaj się na siłę!” jest uświadomienie nastolatkom, że zachowania czy wizerunki kobiet i mężczyzn, z jakimi spotykają się w mediach, bardzo silnie wpływają na ich późniejsze wyobrażenia o ideałach piękna i zachowaniach seksualnych.

Kampania została stworozna z agencją kreatywną Cyber Kids on Real.

Kampania została przeprowadzona w ramach grantu przyznanego przez Mama Cash.

Link do wszystkich gif-ów: https://ponton-edu-seksualizacja.tumblr.com