Stanowisko w sprawie wyznaczenia przez MEN prof. Urszuli Dudziak jako ekspertki do WDŻ.

Grupa Edukatorów Seksualnych Ponton wyraża głębokie zaniepokojenie wyznaczeniem przez Ministerstwo Edukacji Narodowej prof. Urszuli Dudziak na stanowisko ekspertki koordynującej prace nad nową podstawą programową przedmiotu Wychowanie…

Stanowisko Grupy Edukatorów Seksualnych PONTON w sprawie ograniczenia dostępności antykoncepcji awaryjnej ellaOne

Grupa Edukatorów Seksualnych PONTON negatywnie ocenia proponowane zmiany w zakresie dostępności antykoncepcji awaryjnej ellaOne – octan uliprystalu. Projekt zakłada zmianę w prawie farmaceutycznym, która spowoduje, że wszystkie środki…

Stanowisko w sprawie próby zaostrzenia Ustawy o planowaniu rodziny

Z głębokim niepokojem przyjmujemy propozycje zmian w i tak już bardzo restrykcyjnej ustawie o planowaniu rodziny z 1993 roku. Zmiany te stwarzają realne zagrożenie zdrowia i życia wszystkich kobiet w Polsce, w tym również młodych dziewcząt…

Stanowisko Grupy Edukatorów Seksualnych Ponton wobec Inicjatywy „Stop Pedofilii”

Fundacja Pro – Prawo do życia, pod hasłem „Stop Pedofilii” przeprowadziła akcję, której zwieńczeniem jest projekt ustawy całkowicie zakazującej edukacji seksualnej w polskich szkołach. Twórcom tej kontrowersyjnej inicjatywy…

List do Joanny Kluzik-Rostkowskiej

Serdecznie gratulujemy Pani nominacji na stanowisko Ministra Edukacji Narodowej. Zdajemy sobie sprawę z trudności i wyzwań, jakie stają przed Panią, dlatego też życzymy wielu sukcesów, realnego, pozytywnego wpływu na stan szkolnictwa…

List otwarty w sprawie wypowiedzi lek. Krzysztofa D. Boćkowskiego

My, niżej podpisani i podpisane, chcemy wyrazić głębokie oburzenie wywołane postawą doktora Krzysztofa Boćkowskiego, białostockiego ginekologa i seksuologa. W udzielonym dla „Czasu Białegostoku” wywiadzie wypowiada się w skandaliczny…

Stanowisko w sprawie wypowiedzi posłanki Krystyny Pawłowicz na temat Marszu Szmat

Grupa Edukatorów Seksualnych Ponton pragnie wyrazić oburzenie związane z wypowiedzią posłanki Krystyny Pawłowicz w kontekście Marszu Szmat dla programu "Wstajesz i wiesz". Pomijając niecenzuralne słowa (posłanka Pawłowicz nazwała…

List do MEN

Warszawa, dnia 4 stycznia 2011 r. Szanowna Pani Katarzyna Hall Minister Edukacji Narodowej Szanowna Pani Minister, Grupa Edukatorów Seksualnych Ponton zapoznała się z treścią Sprawozdania Rady Ministrów z wykonania oraz o skutkach…

Pokonferencyjny list do Ministerstwa Zdrowia

Dziś o 10.00 w Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny odbyła się konferencja Porozumienia na Rzecz Edukacji Seksualnej na temat braku poradnictwa z zakresu zdrowia seksualnegu i reprodukcyjnego dla mlodzieży. W panelu udział wzięli: …