W sobotę 18 listopada w Warszawie odbyły się konsultacje eksperckie organizowane przez Młodzieżową Koalicję Na Rzecz Praw Seksualnych i Reprodukcyjnych ( Youth Coalition for Sexual and Reproductive Rights), IMFSA Poland i Grupę Ponton. Spotkanie zorganizowane zostało pod hasłem „Oswajamy kontrowersje: edukacja seksualna w konserwatywnej Europie”.  Jego celem było stworzenie zbioru najlepszych praktyk dla realizacji rzetelnej edukacji seksualnej w krajach konserwatywnych, wymiana pomysłów na działanie w ramach okrojonego programu nauczania Wychowania do życia w rodzinie oraz innych przedmiotów szkolnych, a także stworzenie konkretnych zaleceń dotyczących sposobu zapewnienia dostępu do edukacji seksualnej opartej na dowodach naukowych, prawach człowieka – wolnej od ingerencji religijnych i politycznych.

W warszawskim klubie Medyk spotkało się 12 osób, między innymi lekarze i lekarki, nauczycielki i edukatorki seksualne, aktywiści. Omówiono sytuację edukacji seksualnej w Polsce, metody pracy w niesprzyjających warunkach społeczno-politycznych,  zidentyfikowano największe trudności i przeszkody, szukano rozwiązań i nowych pomysłów.  Uczestniczki i uczestnicy skupili się na możliwych drogach organizacji projektów edukacji seksualnej poza szkołami, formach dotarcia do rodziców od najmłodszych lat dzieci, wykorzystaniu nowych technologii do budowania ogólnodostępnej wiedzy, otwarcie się na lokalnych sojuszników i sojuszniczki z innych pól działalności, a także drogi kontaktu z przyszłymi nauczycielami w porozumieniu z uniwersytetami. Kilka intensywnych godzin zleciało niesamowicie szybko – do tego stopnia, że zgromadzone osoby wcale nie chciały spotkania kończyć.

Do końca roku opublikowany ma zostać oficjalny dokument podsumowujący spotkanie.

Koordynatorką wydarzenia z ramienia naszej grupy była Antonina Lewandowska.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *