PONTON jest nieformalną grupą wolontariuszy skupionych przy Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. Jesteśmy młodzieżowymi doradcami ukierunkowanymi na edukację seksualną oraz poradnictwo dla młodzieży w sprawach dojrzewania, antykoncepcji oraz zdrowia i praw reprodukcyjnych.

Nasza grupa powstała, ponieważ edukacja seksualna po polsku znacznie odbiega od standardów międzynarodowych. Polska młodzież często karmiona jest nieprawdziwymi informacjami usłyszanymi od znajomych i kolegów lub zaczerpniętymi z nierzetelnych źródeł. Trudno też jej dotrzeć do podstawowej wiedzy dotyczącej dojrzewania, zdrowia reprodukcyjnego czy antykoncepcji.

Domagamy się edukacji seksualnej zgodnej ze standardami międzynarodowymi.

Chcemy zatem, by:

  • zapewniano młodzieży wszechstronną informację na temat ludzkiej seksualności dostosowaną do wieku;
  • dostarczano wiedzę odpowiednio wcześnie – tak, by wyprzedzała doświadczenia młodych ludzi;
  • przekazywano nam rzetelną i pełną informację na temat antykoncepcji, w tym skuteczności, zalet i wad różnych metod;
  • zapewniano rzetelną informację na temat AIDS i sposobu uniknięcia zakażenia HIV oraz innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową;
  • akcentowano odpowiedzialność mężczyzn za skutki aktywności seksualnej;
  • podkreślane było prawo kobiety do decydowania w sprawach dotyczących seksu, także do odmowy w każdej sytuacji.
0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *