Wolontariat

Zostań wolontariuszką_em Grupy Ponton

Grupa jest otwarta na chętne osoby w wieku 16-20 lat, które mają ochotę zaangażować się i poświęcić wolny czas dla swoich rówieśników i rówieśniczek. Ze względu na to, że większość naszych działań oraz regularne zebrania odbywają się w Warszawie, wolontariuszki_y rekrutujemy z Warszawy i bliskich okolic.

W celu wzięcia udziału w rekrutacji należy zgłosić się do koordynatorki Grupy Ponton Aleksandry Józefowskiej, wysyłając maila na adres info[małpa]ponton.org.pl lub dzwoniąc pod numer tel. (22) 635 93 95, 887 81 40.

Osoby zgłaszające się do Grupy prosimy o cierpliwość. Nowe wolontariuszki i nowych wolontariuszy przyjmujemy do grupy 2-3 razy do roku.

Zanim osoba zainteresowana współpracą zostanie dopuszczona do prowadzenia zajęć czy odpowiadania na maile musi przejść proces rekrutacji i szkoleń. Proces przebiega wieloetapowo:

  1. Osoba zainteresowana zgłasza się do koordynatorki Grupy Ponton;
  2. Koordynatorka Grupy odbywa krótką rozmowę kwalifikacyjną mającą na celu ustalenie motywacji osoby zainteresowanej oraz zakres posiadanej wiedzy i doświadczenia;
  3. Po zaakceptowaniu nowej osoby bierze ona udział w regularnych (zazwyczaj 1-2 razy w miesiącu) zebraniach oraz pomaga w akcjach ulicznych;
  4. Gdy zbierze się kilka nowych osób organizowany jest nowy cykl szkoleń, w którym uczestniczą także “starzy_re” edukatorzy_rki Pontonu;

a). szkolenie z ginekologiem (antykoncepcja, profilaktyka infekcji przenoszonych drogą płciową, w tym HIV, dojrzewanie płciowe);

b). szkolenie integracyjne (aby zintegrować dotychczasowych_we i nowych_e wolontariuszy_szki ze sobą);

  1. W miarę potrzeb odbywają się także szkolenia jednorazowe, gdy jest na nie zapotrzebowanie (prawnik-prawa pacjenta_tki; seksuolog; rozpoznawanie przypadków molestowania i przemocy; trening interpersonalny; trening pedagogiczny);
  2. Edukatorzy_rki mają dostęp do biblioteki Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny (publikacje z zakresu zdrowia reprodukcyjnego, antykoncepcji itp.);
  3. Po odbyciu szkoleń nowy wolontariusz / nowa wolontariuszka uczestniczy jako obserwator_ka w zajęciach prowadzonych w szkołach.
  4. Osoby zainteresowane dyżurami na telefonie zaufania (osoby z dłuższym stażem w grupie) uczestniczą w dyżurach telefonu jako obserwatorzy
  5. Osoby zainteresowane odpowiadaniem na forum internetowym podlegają kontroli doświadczonego moderatora a w przypadku skomplikowanych odpowiedzi konsultują się z nim/nią
  6. Dopiero po przejściu całej procedury wolontariusz może prowadzić zajęcia lub odpowiadać na pytania. W przypadku zajęć otrzymuje informacje zwrotne od współprowadzącej/-ego oraz może się zapoznać z arkuszami ewaluacyjnymi wypełnianymi przez uczniów po zajęciach