Młodzieżowy Telefon Zaufania

t22 635 93 92

Każdy piątek, 16.00-20.00

Zwalniam się z WDŻ

 
Data wydarzenia: 
piątek, Wrzesień 1, 2017 -
12:45 do 13:45

Czy zdajesz sobie sprawę z tego jak ważna dla młodzieży, szczególnie współcześnie, jest rzetelna edukacja seksualna?

A czy zdajesz sobie sprawę, że przyjęta została nowa podstawa programowa przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie, która będzie stopniowo wprowadzana do szkół?

Czy wiesz, że w całym dokumencie (wraz z komentarzem do podstawy) słowo „rodzina” pojawia się w różnych odmianach i wariacjach 173 razy, a słowo „seks” pojawia się 2 razy, jako cyberseks oraz uzależnienie od seksu?

Nowa podstawa programowa będzie starała się przekazać uczniom i uczennicom klas IV–VIII szkoły podstawowej oraz klas I–III liceum ogólnokształcącego i klas I–III technikum, że seks może mieć miejsce jedynie w małżeństwie, a jego głównym celem jest prokreacja.

Pomimo obecności w podstawie programowej takich punktów jak seksualność człowieka czy dojrzewanie, całość koncentruje się wokół z góry narzuconych wartości, nie ma miejsca na dyskusję czy otwartość w przyjmowaniu innych ścieżek życiowych niż małżeństwo i seks nastawiony na prokreację. Podobnie ideologicznie ujęte są tożsamości płciowe, których dopuszczane się tylko dwie (męska i kobieca), a duży nacisk kładziony jest na podkreślanie i pogłębianie różnic pomiędzy nimi.

Autorzy_rki nie tylko promują jedyną słuszną wizję tego jak powinno wyglądać zdrowe społeczeństwo (oparte na rodzinie i wartościach silnie sprzężonych z katolickim światopoglądem), ale i nie zostawiają w ogóle miejsca na osoby, które w ten schemat się nie wpisują. Nie wspominając już o temacie antykoncepcji, która w podręczniku pojawia się 5 razy, za każdym razem przeciwstawiona naturalnym metodom planowania rodziny, przyrównywana właściwie aborcji.

I ostatnie pytanie – czy uważasz, że to właśnie jest rzetelna edukacja seksualna i taką wiedzę o seksualności powinny zdobywać dzieci i młodzież w szkołach?!

My uważamy, że NIE! I nie zgadzamy się na nową podstawę programową, która zupełnie nie kryje się z tym, że jest próbą wcielenia w życie katolickiej moralności na szczeblu szkolnym. Mamy poczucie, iż będzie to krzywdzące dla części uczniów i uczennic, bo o ile można się z taką moralnością zgadzać i ją akceptować, to część społeczeństwa ma inne poglądy i wizję własnego życia. O czym autorzy_rki chyba zapomnieli.

Dlatego będziemy protestować i głośno manifestować swoje stanowisko w tej sprawie. Już 1 września organizujemy akcję uliczną pt. „ZWALNIAM SIĘ Z WDŻ”, na którą serdecznie Was zapraszamy! Mamy nadzieję, że podczas akcji, wspólnie z Wami, zastanowimy się jak powinna wyglądać szkolna edukacja seksualna i co powinno znaleźć się w jej podstawie programowej.

1 września przy metro Centrum!

Do zobaczenia!

Nasze oficjalne stanowisko w sprawie nowej podstawy programowej można przeczytać tutaj:
http://www.ponton.org.pl/pl/strona/stanowisko-grupy-edukatorow-seksualny...

 

 

O naszej akcji możecie przeczytać również tutaj: Gazeta Wyborcza - Czego szkoła PiS nie mówi uczniom o seksie 

JAK UZYSKAĆ POMOC OD EDUKATOREK/-ÓW PONTONU?

NAJNOWSZE TEMATY NA FORUM

Nasi grantodawcy

X