Młodzieżowy Telefon Zaufania

t22 635 93 92

Każdy piątek, 16.00-20.00

Seksualizacja - Nie zmieniaj się na siłę

 

Seksualizacja - Nie zmieniaj się na siłę

 

Głównym celem kampanii “Nie zmieniaj się na siłę” jest uświadomienie nastolatkom, że zachowania czy wizerunki kobiet i mężczyzn z jakimi spotykają się w mediach, bardzo silnie wpływają na ich późniejsze wyobrażenia o ideałach piękna i zachowaniach seksualnych. 

 

Kampania została stworozna z agencją kreatywną Cyber Kids on Real.

 

 

Media o kampanii

Seksualizacja - Nie zmieniaj się na siłę

 

 

Zobacz kampanię tutaj!

 

Kampania została przeprowadzona w ramach grantu przyznanego przez Mama Cash.

 

 

JAK UZYSKAĆ POMOC OD EDUKATOREK/-ÓW PONTONU?

NAJNOWSZE TEMATY NA FORUM

Nasi grantodawcy

X