Młodzieżowy Telefon Zaufania

t22 635 93 92

Każdy piątek, 16.00-20.00

Ponton na Youth for Gender Equality Forum w Brukseli

 
Data wydarzenia: 
wtorek, luty 7, 2017 -
13:15 do 15:15

W dniach 8-9 lutego jedna z naszych wolontariuszek uczestniczyła w Youth for Gender Equality Forum w Brukseli. Spotkanie było okazją do wymiany myśli i doświadczeń z 24 młodymi aktywistami i aktywistkami na rzecz równości płci z krajów Unii Europejskiej. Dwa dni wypełnione były spotkaniami z przedstawicielami i przedstawicielkami międzynarodowych organizacji, dyskusjami i warsztatami. Cieszymy się bardzo, że poprzez takie spotkania możemy poszerzać naszą wiedzę nt. m.in. ochrony praw sekaualnych i reprodukcyjnych, praw mniejszości seksualnych i równości płci.

JAK UZYSKAĆ POMOC OD EDUKATOREK/-ÓW PONTONU?

NAJNOWSZE TEMATY NA FORUM

Nasi grantodawcy

X