Młodzieżowy Telefon Zaufania

t22 635 93 92

Każdy piątek, 16.00-20.00

Polityka równości płci w systemie edukacji. Spotkanie konsultacyjne.

 
Data wydarzenia: 
wtorek, Styczeń 10, 2017 -
14:15 do 15:30

10 stycznia 2017 r. edukatorka Pontonu Paulina Wawrzyńczyk reprezentowała Grupę na krajowym spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym polityki równości płci w systemie edukacji. To część szeroko zakrojonego badania zleconego przez Komisję Europejską, które zakończy się diagnozą wszystkich krajów członkowskich w tym zakresie i wypracowaniem wspólnych wytycznych. W spotkaniu wzięły udział przedstawicielki MEN, KPRM i organizacji pozarządowych.

 

JAK UZYSKAĆ POMOC OD EDUKATOREK/-ÓW PONTONU?

NAJNOWSZE TEMATY NA FORUM

Nasi grantodawcy

X