Młodzieżowy Telefon Zaufania

t22 635 93 92

Każdy piątek, 16.00-20.00

Międzynarodowa konferencja: Edukacja seksualna w Europie

 
Data wydarzenia: 
poniedziałek, Maj 15, 2017 -
14:15 do 15:15

Międzynarodowa konferencja: Edukacja seksualna w Europie

W dniach 15-16 maja 2017 w Berlinie odbyła się konferencja dotycząca edukacji seksualnej organizowana przez BZgA. Gośćmi i gościniami były osoby reprezentujące rząd niemiecki oraz międzynarodowe organizacje takie jak np. WHO, UNESCO, UNFPA. Jako reprezentantka Grupy Ponton do Berlina udała się Antonina Lewandowska. Przez dwa dni przedstawiono najnowsze wyniki badań, omówiono strategie, poruszono najbardziej palące problemy z którymi borykają się osoby i państwa zaangażowane w walkę o prawa seksualne i reprodukcyjne w Europie i Azji Centralnej. Odbyło się wiele paneli (dotyczących m. in. prowadzenia edukacji seksualnej w krajach o trudnej sytuacji politycznej, zwalczania problemu nastoletnich ciąż, pracy z rodzicami w kontekście rozwoju psychoseksualnego dzieci, prowadzenia konstruktywnej dyskusji z przeciwnikami edukacji seksualnej w szkołach). Oprócz paneli wszystkie osoby uczestniczące w konferencji miały możliwość wzięcia udziału w dyskusji o kierunkach rozwoju edukacji seksualnej w Europie i Azji Centralnej.

Antonina Lewandowska pozostała w kontakcie z pozostałymi osobami, które weszły w skład Młodzieżowej Delegacji na konferencję, tworząc nieoficjalną sieć wymiany informacji. Dzięki temu Grupa Ponton pozostaje w stałym kontakcie z organizacjami z Ukrainy, Austrii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Tadżykistanu, Bułgarii, Rumunii, Serbii.

Program konferencji. BZgA

JAK UZYSKAĆ POMOC OD EDUKATOREK/-ÓW PONTONU?

NAJNOWSZE TEMATY NA FORUM

Nasi grantodawcy

X