Młodzieżowy Telefon Zaufania

t22 635 93 92

Każdy piątek, 16.00-20.00

II etap projektu EOG - podsumowanie prac zespołu badawczego

 

17 lipca 2015 roku odbyło się kolejne spotkanie zespołu badawczego w ramach realizowanego przez Ponton i Federacje na rzecz Kpbiet i Planowania Rodziny projektu EOG "Kontrola realizacji prawa młodzieży do edukacji seksualnej". W spotkaniu wzięli udział: Zbigniew Izdebski, Krzysztof Wąż, Adrian Tabaczuk, Iwona Rutkowska-Chmura, Mariola Bieńko, Aleksandra Józefowska, Paulina Trojanowska i Krystyna Kacpura. Uczestniczki i uczestnicy omówili wyniki najnowszego badania Instytutu Badań Edukacyjnych. Badanie zleciło MEN, a jego celem było lepsze zrozumienie stanu wiedzy młodych dorosłych na temat seksualności oraz stosunku nastolatków i ich rodziców do przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie.

Uczestnicy omówili otrzymane od trzech zespołów z objętych badaniem województw propozycje pytań do fokusów z dyrektorami szkół. Na podstawie propozycji powstanie ostateczna wersja narzędzia badawczego.

Projekt realizowany jest w ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanego z Funduszy EOG.

JAK UZYSKAĆ POMOC OD EDUKATOREK/-ÓW PONTONU?

NAJNOWSZE TEMATY NA FORUM

Nasi grantodawcy

X