Młodzieżowy Telefon Zaufania

t22 635 93 92

Każdy piątek, 16.00-20.00

II etap - prace przygotowawcze

 

Federacja i Grupa Ponton zrealizowały I etap projektu 'Kontrola realizacji prawa młodzieży do edukacji seksualnej'.

Obecnie trwają prace przygotowawcze do II etapu projektu, który stanowi badanie ilościowe i jakościowe dotyczące stanu edukacji seksualnej w polskich szkołach. Badanie zostanie zrealizowane w trzech województwach: mazowieckim, wielkopolskim i lubuskim. 

Koordynatorka projektu przeprowadziła identyfikację ekspertów i ekspertek,którzy będą odpowiadać za opracowanie i realizację badania. W prace zespołu badawczego będzie zaangażowany prof.Zbigniew Izdebski, który zgodził się zostać konsultantem merytorycznym projektu. Wkrótce odbędzie się spotkanie zespołu badawczego z koordynatorką projektu, podczas którego opracowane zostaną główne i szczegółowe cele badania oraz omówiony zostanie zakres prac zespołu.

JAK UZYSKAĆ POMOC OD EDUKATOREK/-ÓW PONTONU?

NAJNOWSZE TEMATY NA FORUM

Nasi grantodawcy

X