Młodzieżowy Telefon Zaufania

t22 635 93 92

Każdy piątek, 16.00-20.00

Darowizny

 

Chcesz wesprzeć działalność Grupy Ponton?

Wspomóc naszą walkę o rzetelną edukacją seksualną w polskich szkołach, edukowanie młodzieży, akcje uliczne i broszury edukacyjne?

Przekaż nam darowiznę! Każda darowizna jest dla nas niezwykle wartościowa! Dziękujemy!

 

Darowizny na rzecz Grupy Ponton można wpłacać na konto:

 

Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny

BP PKO S.A. 15 Oddział w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 7

45 1020 1156 0000 7902 0060 3951

[IBAN PL 45 1020 1156 0000 7902 0060 3951]

 

Z DOPISKIEM "dla Grupy Ponton"

JAK UZYSKAĆ POMOC OD EDUKATOREK/-ÓW PONTONU?

NAJNOWSZE TEMATY NA FORUM

Nasi grantodawcy

X