Młodzieżowy Telefon Zaufania

t22 635 93 92

Każdy piątek, 16.00-20.00

Challenges to Sexual and Relationship Education in Europe

 
Data wydarzenia: 
środa, Styczeń 31, 2018 -
13:00 do 15:00

Challenges to Sexual and Relationship Education in Europe

Wednesday 31st January 2018 at 13.00 - 15.00

European Parliament, Brussels

 

 

Moderator: Irene Donadio, IPPF

MEP Iratxe García Pérez (S&D), MEP Angelika Mlinar (ALDE) 
MEP Terry Reintke (Greens), MEP Malin Bjork (GUE/NGL)

Hans Olson (RFSU), Cătălina Ștefănescu (YES)
Antonina Lewandowska (PL), Jad Zeitouni (BE), Ivona Miletić (HR), Chloe Kenny (IE)

 

Video from the event you can see here.

 

Zdjęcie : 

JAK UZYSKAĆ POMOC OD EDUKATOREK/-ÓW PONTONU?

NAJNOWSZE TEMATY NA FORUM

Nasi grantodawcy

X