Młodzieżowy Telefon Zaufania

t22 635 93 92

Każdy piątek, 16.00-20.00

Aborcja w Polsce

 
Ten artykuł dotyczy: 

 

Zgodnie z art. 4a ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. z 1993 nr 17, poz. 78, Dz. U. z 1996 nr 139, poz. 646, ostatnia zmiana Dz. U. z 1997 roku, nr 157, poz. 1040) przerwanie ciąży jest legalne wtedy, gdy:

 

  1. Ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej. Zagrożenie musi stwierdzić inny lekarz niż ten, który dokonuje zabiegu, chyba że ciąża zagraża życiu kobiety w sposób bezpośredni. Ustawa nie określa w tym wypadku terminu, w którym dopuszczalne jest przerwanie ciąży. Ponieważ przepisy nie precyzują formalnych wymogów dotyczących wystawionego przez lekarza zaświadczenia, utrudnianie pacjentce dostępu do zabiegu pod pretekstem jego niewłaściwej formy jest bezprawne;

 

  1. Istnieje duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu. Przerwanie ciąży z tego powodu jest dopuszczalne do chwili osiągnięcia przez płód zdolności do samodzielnego życia poza organizmem kobiety. Wystąpienie okoliczności uprawniających do przerwania ciąży musi potwierdzić inny lekarz niż ten, który dokonuje zabiegu. Także i w tym przypadku nie określono wymagań dotyczących formy zaświadczenia;

 

  1. Zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego. Przerwanie ciąży jest w takiej sytuacji dopuszczalne, jeżeli od początku ciąży upłynęło nie więcej niż 12 tygodni. Zaistnienie okoliczności uprawniającej do przerwania ciąży stwierdza prokurator. Należy podkreślić, że okolicznością taką jest już uzasadnione podejrzenie gwałtu, kazirodztwa lub innego czynu zabronionego – a nie udowodnione przestępstwo.


W innych przypadkach usuwanie ciąży w Polsce jest nielegalne.
Jakie sankcje grożą za nielegalne przerwanie ciąży?


Kobieta, która podda się zabiegowi przerwania ciąży lub sama ją przerwie, nie jest – zgodnie z obowiązującym prawem – karana w żadnym przypadku. Karze pozbawienia wolności do lat 3 podlega natomiast każdy, kto z naruszeniem przepisów ustawy przerywa ciążę za zgodą kobiety, udziela jej w tym pomocy lub ją do tego nakłania (art. 152 kk). Gdy płód osiągnął zdolność do samodzielnego życia, kara wynosi od 6 miesięcy do lat 8.

 

 

Tekst pochodzi ze strony Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny.

JAK UZYSKAĆ POMOC OD EDUKATOREK/-ÓW PONTONU?

NAJNOWSZE TEMATY NA FORUM

Nasi grantodawcy

X