Młodzieżowy Telefon Zaufania

t22 635 93 92

Każdy piątek, 16.00-20.00

Sprawdzian (z) Wdż | Jak wygląda edukacja seksualna w polskich szkołach 2014

 

Raport będący wynikiem drugiej edycji badania Grupy Ponton o stanie edukacji seksualnej w polskich szkołach już na stronie tutaj

Notatka prasowa dostępna jest tutaj

JAK UZYSKAĆ POMOC OD EDUKATOREK/-ÓW PONTONU?

NAJNOWSZE TEMATY NA FORUM

Nasi grantodawcy

X