Młodzieżowy Telefon Zaufania

t22 635 93 92

Każdy piątek, 16.00-20.00

Skrót analizy merytorycznej podręczników do WdŻ

 

Skrót analizy merytorycznej podręczników do Wychowania do życia w rodzinie, przeprowadzonej przez Grupę Ponton i Federację na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny.

Skrót dostępny jest tutaj

Zapraszamy również do zapoznania się z wybranymi cytatami z podręczników.

JAK UZYSKAĆ POMOC OD EDUKATOREK/-ÓW PONTONU?

NAJNOWSZE TEMATY NA FORUM

Nasi grantodawcy

X