Młodzieżowy Telefon Zaufania

t22 635 93 92

Każdy piątek, 16.00-20.00

Rekomendacje z badań na temat dostępności zajęć z Wychowania do życia w rodzinie

 

Zespoł badawczy pod kierunkiem prof. Zbigniewa Izdebskiego przygotował rekomendacje dotyczące możliwych kierunków zmian w zakresie prawa młodzieży do edukacji seksualnej:

Rekomendacje "Kontrola prawa młodzieży do edukacji seksualnej"

 

JAK UZYSKAĆ POMOC OD EDUKATOREK/-ÓW PONTONU?

NAJNOWSZE TEMATY NA FORUM

Nasi grantodawcy

X