Młodzieżowy Telefon Zaufania

t22 635 93 92

Każdy piątek, 16.00-20.00

Realizacja zajęć Wychowanie do życia w rodzinie (2016)

 

 

Nasi eksperci i ekspertki przeprowadzili monitoring merytoryczny podręczników do WdŻ oraz przeanalizowali przepisy regulujące wprowadzenie do szkół przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie. Działające w trzech województwach (lubuskie, wielkopolskie, mazowieckie) zespoły badawcze zbadały jakość i dostępność zajęć Wychowania do życia w rodzinie. Nad całością badań i poziomem merytorycznym czuwał prof. Zbigniew Izdebski.

Działania w projekcie prowadzone są przez Federację na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny i Grupę Edukatorów Seksualnych Ponton. Projekt realizowany jest w ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanego z Funduszy EOG.

 

Skrót raportu przygotowanego w ramach projektu „Kontrola realizacji prawa młodzieży do edukacji seksualnej”.

JAK UZYSKAĆ POMOC OD EDUKATOREK/-ÓW PONTONU?

NAJNOWSZE TEMATY NA FORUM

Nasi grantodawcy

X