Młodzieżowy Telefon Zaufania

t22 635 93 92

Każdy piątek, 16.00-20.00

Analysis of sexuality education course books in Poland by Ponton

 

Summary of the analysis of sexuality education course books in Poland conducted by Ponton and Federation for Women and Family Planning - accessible here.

JAK UZYSKAĆ POMOC OD EDUKATOREK/-ÓW PONTONU?

NAJNOWSZE TEMATY NA FORUM

Nasi grantodawcy

X