Młodzieżowy Telefon Zaufania

t22 635 93 92

Każdy piątek, 16.00-20.00

Okres a metoda roetzera

1 wpis / 0 nowych
Danna
Okres a metoda roetzera

Podczas okresu razem z krwią wydostaje się ze mnie rozciągliwy śluz nierozpuszczalny w wodzie.
W metodzie Roetzera zakłada się 5 pierwszych dni niepłodnych, chyba, że wcześniej występuje jakiś objaw płodności. Czy taki śluz należy traktować jako objaw płodności?

JAK UZYSKAĆ POMOC OD EDUKATOREK/-ÓW PONTONU?

NAJNOWSZE TEMATY NA FORUM

Nasi grantodawcy

X