Młodzieżowy Telefon Zaufania

t22 635 93 92

Każdy piątek, 16.00-20.00

Ważny dokument ONZ na temat młodzieży i edukacji seksualnej

 
W Nowym Jorku obradowała w dniach 23-27 kwietnia br. Komisja ONZ ds. Ludności i Rozwoju (CPD). Ma jej zakończenie, po długich negocjacjach przyjęto ważną rezolucję na temat młodzieży i nastolatków (rozumianych jako osoby w wieku 10-24 lata). Wiele zapisów dotyczy praw reprodukcyjnych i zdrowia seksualnego oraz edukacji seksualnej

Strony

JAK UZYSKAĆ POMOC OD EDUKATOREK/-ÓW PONTONU?

NAJNOWSZE TEMATY NA FORUM

Nasi grantodawcy

X