Młodzieżowy Telefon Zaufania

t22 635 93 92

Każdy piątek, 16.00-20.00

Stanowisko Grupy PONTON w sprawie wyznaczenia przez MEN prof. Urszuli Dudziak na stanowisko ekspertki do WDŻ.

 

 

Grupa Edukatorów Seksualnych Ponton

ul. Nowolipie 13/15, 00-150 Warszawa

tel./fax: 022 635 93 95; 022 887 81 40

info@ponton.org.pl

 

                                                                                                          Warszawa, 9.01.2017r.

 

 

Stanowisko Grupy Edukatorów Seksualnych PONTON

w sprawie wyznaczenia przez Ministerstwo Edukacji Narodowej

JAK UZYSKAĆ POMOC OD EDUKATOREK/-ÓW PONTONU?

NAJNOWSZE TEMATY NA FORUM

Nasi grantodawcy

X