O PONTONIE

Jesteśmy nieformalną grupą wolontariuszek i wolontariuszy działającą przy Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny.

WIZJA

Wierzymy, że każdy człowiek ma prawo do funkcjonowania w akceptującym i różnorodnym środowisku, gdzie seksualność jest integralną i równoważną częścią życia.

MISJA

Naszą misją jest działanie z młodzieżą i na rzecz młodzieży, wspieranie jej rozwoju psychoseksualnego oraz zapewnianie jej dostępu do wiedzy i bezpiecznej przestrzeni do realizowania pełni własnego potencjału.

CO ROBIMY I DLACZEGO

Grupa Ponton działa od 2002 roku na rzecz rzetelnej edukacji seksualnej młodzieży. Określamy się jako młodzi doradcy i młode doradczynie. Obszar naszego działania to przede wszystkim edukacja seksualna oraz poradnictwo dla młodzieży w sprawach szeroko pojmowanej seksualności.

Wolontariusze i wolontariuszki Pontonu prowadzą warsztaty w szkołach, występują w mediach, publikują artykuły, raporty i recenzje, udzielają też wsparcia online poprzez forum internetowe, media społecznościowe i telefon zaufania.

Rozmawiamy m.in. o antykoncepcji, ciele, dojrzewaniu, ciąży, seksie, kwestiach LGBTQI+, relacjach, emocjach, infekcjach przenoszonych drogą płciową, przeciwdziałaniu przemocy czy zdrowiu. Poruszamy także tematy współodpowiedzialności i asertywności, prawach pacjenta i pacjentki.

Z naszego doświadczenia wynika, że młode osoby w Polsce bardzo często nie mają z kim porozmawiać na temat swoich wątpliwości w zakresie swoich relacji intymnych, własnych ciał, seksu i antykoncepcji. Dlatego staramy się zapewnić im to, czego nie dadzą im Internet czy kolorowe pisma. Stwarzamy atmosferę bezpieczeństwa i zaufania; w czasie naszych zajęć uczniowie i uczennice są zainteresowani_e, słuchają i zadają wiele pytań, a my udzielamy im rzetelnych, neutralnych światopoglądowo odpowiedzi zgodnych z najnowszą wiedzą naukową.

Rzetelna edukacja seksualna nie tylko zapobiega wielu dramatom jak infekcje przenoszone drogą płciową, niechciane ciąże czy przemoc na tle seksualnym. Sprawia też, że młodzież, która jest wyposażona w odpowiednią wiedzę, dokonuje bardziej świadomych, bezpieczniejszych wyborów w sferze własnej seksualności; staje się bardziej asertywna, rozpoznać krzywdę, szanować granice swoje i innych.

WSPÓŁPRACA

Ponton jest nieformalną grupą przy Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny.

Na poziomie regionalnym Ponton należy do Astra Youth – sieci organizacji z Europy Środkowej i Wschodniej zajmujących się zdrowiem reprodukcyjnym i seksualnym młodzieży.

Inne organizacje, z którymi współpracujemy, to:

Koalicja PACT Koalicja na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej Wielka Kolacija za Równością i Wyborem
Mamy Głos Fundacja Spunk Fundacja Edukacji Społecznej FES
IFMSA – Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny EduKABE Fundacja Trans-Fuzja