Młodzieżowy Telefon Zaufania

t22 635 93 92

Każdy piątek, 16.00-20.00

Factsheet about Ponton - find out more!

 

If you want to find out more about Ponton's work, read our factsheet!

It's available to download here.

 

 

JAK UZYSKAĆ POMOC OD EDUKATOREK/-ÓW PONTONU?

Our donors