Młodzieżowy Telefon Zaufania

t22 635 93 92

Każdy piątek, 16.00-20.00

Contact

 

How to contact the Ponton Group of Sex Educators

e-mail: info@ponton.org.pl

 

Phone (Mon-Fr 9-17. Ask for Joanna Skonieczna or Aleksandra Józefowska)

+48 22 635 93 95,

+48 22 887 81 40

 

 

Mailing address

 

Grupa Edukatorow Seksualnych Ponton

ul. Nowolipie 13/15

00-150 Warszawa

 

Find us also:

 

Facebook:

 

https://www.facebook.com/grupaponton

 

Twitter:

 

http://twitter.com/grupaponton

 

 

 

JAK UZYSKAĆ POMOC OD EDUKATOREK/-ÓW PONTONU?

Our donors