Młodzieżowy Telefon Zaufania

t22 635 93 92

Każdy piątek, 16.00-20.00

Przerwa

2 posts / 0 new
Last post
moondust
Przerwa

Przerwa w przyjmowaniu tabletek powinna być pełna 7dniowa czy tabletkę z nowego opakowania bierzemy ostatniego dnia przerwy?

Magdalena Zimecka
Magdalena Zimecka's picture
Pełne 7 dni. Pozdrawiam.

Pełne 7 dni.

Pozdrawiam.

Magdalena - edukatorka seksualna grupy Ponton

Porada wolontariuszy Pontonu nie zastąpi porady lekarza bądź innego specjalisty. Edukatorzy Pontonu nie mają wykształcenia medycznego, a ich porady mają jedynie charakter informacyjny.

Log in or register to post comments

JAK UZYSKAĆ POMOC OD EDUKATOREK/-ÓW PONTONU?

Our donors