Aktywność seksualna i ryzyko z nią związane

Różne rodzaje aktywności seksualnej niosą ze sobą ryzyko zakażenia...