Grooming

Grooming jest to zjawisko polegające na tworzeniu relacji w Internecie między osobami dorosłymi i dziećmi...