Jedna z założycielek Grupy Ponton, Anka Grzywacz, wygłosiła wykład i brała udział w dyskusji z młodymi ludźmi z kilku krajów biorącymi udział w Szkole Letniej zorganizowanej przez organizację Humanity in Action. Programy realizowane przez tę organizację skupiają się na zagadnieniach związanych z prawami człowieka i zwalczaniem nietolerancji.

Anka wygłosiła wykład w dniu poświęconym prawom kobiet, skupiając się na kwestii edukacji seksualnej w Polsce oraz na jej międzynarodowych standardach. Dyskusja dotyczyła również aktualnej sytuacji politycznej w Polsce, dostępności do środków antykoncepcyjnych i edukacji seksualnej, prawa aborcyjnego oraz programów nauczania skupiających się na promowaniu abstynencji seksualnej aż do ślubu (na przykładzie Stanów Zjednoczonych). W spotkaniu wzięli udział m.in. uczestnicy z USA, Wielkiej Brytanii, Polski, Ukrainy i Białorusi.