W dniach 8- 9 września Sieć Organizacji Kobiecych z Europy Centralnej i Wschodniej, Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny wraz z Grupą Ponton zorganizowały Międzynarodową Konferencję Dotyczącą Stanu Oświaty Seksualnej i Profilaktyki HIV/AIDS w Polsce oraz innych krajach Europy Centralnej i Wschodniej.

Celem konferencji było ukazanie, jaki jest stan wiedzy młodzieży na temat dojrzewania i seksualności, profilaktyki zdrowia, jakie są ich oczekiwania oraz jaka jest polityka poszczególnych państw i działania podejmowane na rzecz młodzieży w zakresie edukacji seksualnej i profilaktyki zdrowotnej w kontekście epidemii HIV/AIDS w Polsce oraz krajach Europy Centralnej i Wschodniej. Do udziału w konferencji zostali zaproszeni przedstawiciele instytucji unijnych oraz władz polskich, parlamentarzyści, przedstawiciele instytucji publicznych, naukowcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, w tym również młodzieżowych oraz organizacji działających na rzecz profilaktyki HIV/AIDS oraz sama młodzież (z Polski oraz regionu).

Jednym z punktów konferencji była międzynarodowa debata młodzieży, dotycząca ich doswiadczeń oraz oczekiwań związanych z edukacją seksualną w szkole. W debacie udział wzięli członkowie młodzieżówki Astra Youth, Grupa Ponton, Inicjatywa Uczniowska, przedstawiciele Kampanii Przeciwko Homofobii, młodzież licealna i studenci.

Na podstawie głosów młodzieży wypracowane zostały rekomendacje dotyczące edukacji seksualnej w szkole w kontekście profilaktyki HIV/AIDS. Rekomendacje zostały skierowane do Ministra Edukacji Romana Giertycha. Z rekomendacjami można zapoznać się na stronie Federacji.